Aktuality

03.03.2021 21:48
I přes distanční formu výuky se v tomto školním roce konala zeměpisná olympiáda. V okresním kole naši školu reprezentoval Adam Dvořák ze 7.A a slaví postup z 1. místa do krajského kola! GRATULUJEME! Výborného výsledku dosáhl také Jan Žaloudek z 9.B, který obsadil 2. místo v distančně konaném okresním kole Olympiády v českém jazyce a rovněž postupuje do krajského kola. I jemu blahopřejeme.   Ostatní soutěžící přes dobré umístění na postup do krajského kola nedosáhli, přesto i jim patří vřelé poděkování za přípravu a čas, který soutěži věnovali, obzvlášť když termín zeměpisné olympiády spadal do jarních prázdnin.  
01.03.2021 14:09
Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci není možné realizovat naše tradiční předzápisové aktivity. Věříme, že v následujících odkazech najdete dostatek informací o nabídce naší školy a zápisu do 1. tříd, ale i virtuální prohlídku školy. Co škola nabízí Informace k zápisu   Videoprezentace naší základní školy    
01.03.2021 10:44
Vzhledem k tomu, že od 1.3.2021 je nařízena distanční výuka ve všech třídách, bude výdejové okénko otevřeno déle: pondělí - čtvrtek: od 7:30 - do 15:00 hod v pátek čas zůstává: 7:30 - 12:00 hod  
22.02.2021 16:15
Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Vás žádáme o dodržování všech již zavedených opatření. Především - dítě, které jeví známky onemocnění (zvýšená teplota, bolest hlavy, kašel, rýma, bolest břicha, nevolnost,……), do školy nesmí vstupovat. Je nutné informovat dětského lékaře a jít s dítětem na test na covid. Pokud se zdravotní stav dítěte změní během vyučování, objeví se příznaky onemocnění, bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě musí neprodleně osobně vyzvednout ve škole. Žák nemůže ze školy odejít sám. Další doporučený postup je obdobný. V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními je také vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Z tohoto důvodu při vyzvedávání dětí ze školní družiny nemohou rodiče vstupovat do prostor...
21.02.2021 19:55
Výdejové okénko nebude z provozních důvodů 22. 2. 2021 v provozu. Výdejové okénko bude z provozních důvodů 23. 2. 2021 v provozu pouze od 10:00 hod do 11:30 hod. Ostatní dny bude okénko fungovat podle původního rozpisu. vedení ZŠ Sídliště
15.02.2021 17:47
Milé děti, vážení rodiče, po dobu jarních prázdnin bude škola zavřená, není tedy v provozu ani výdejové okénko. Přejeme Vám, ať si s rodinou ve zdraví užijete krásné a pohodové dny volna podle Vašeho přání a ať načerpáte co nejvíce energie. Za týden se na Vás všechny budeme opět moc těšit:-) Vedení ZŠ Sídliště  
21.01.2021 22:47
Vážení rodiče, milé děti, z aktuálně vydaného doporučení MŠMT týkajícího se předávání vysvědčení vyplývá, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola, vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování, předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  Škola však sdělí k 28. lednu 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům. Vysvědčení, příp. výpis z vysvědčení si tedy 28.1.2021 převezmou ve škole pouze žáci 1. ročníku, 2. ročníku a třídy MoJ a MoZ. Vedení ZŠ Sídliště
04.01.2021 13:58
Výdejové okénko bude od 4. 1. 2021 otevřeno vždy: v úterý a ve čtvrtek - od 7:30 do 15:00 hod   v pondělí, ve středu a v pátek - od 7:30 do 12:00 hod  - na zadní straně budovy školy - vstup po rampě. Výdej a příjem - pracovní sešity, pracovní listy, vypracované úkoly apod.
03.01.2021 15:41
Vážení rodiče vycházejících žáků.  Informace k letošnímu průběhu přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia najdete pod heslem Rodičům -  Výchovné a kariérové poradenství.
01.01.2021 19:01
Vážení rodiče, milé děti, v pondělí 4. 1. 2021 se vrátí k prezenční výuce ve škole žáci 1. ročníku, 2. ročníku a třídy MoJ a MoZ. Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná. Ostatní žáci se povinně vzdělávají distančním způsobem. Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhů platných od 1. 9. 2020. Podle "Manuálu" MŠMT nejsou nadále povoleny sportovní aktivity a zpěv. Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhů platných od 2. 11. 2020. Tyto rozvrhy najdete na webových stránkách tříd. V provozu bude školní družina (- zabezpečen bude ranní i odpolední provoz) i školní jídelna. Všichni žáci, kteří se od 4. 1. budou vzdělávat prezenčně a stravují se ve školní jídelně, mají obědy přihlášené. (Jejich případné odhlášení je třeba řešit individuálně.) V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními bude výuka probíhat v homogenních skupinách, žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat. Odděleně ve stejné skupině budou trávit čas i děti přihlášené do...
17.12.2020 15:55
Parlament.mp4 (45059901)
16.12.2020 00:19
Vážení rodiče, milé děti, vláda na svém pondělním zasedání rozhodla o následujích změnách týkajích se školství: Naposledy půjdou děti do školy v pátek 18.12.2020, vánoční prázdniny začnou již v pondělí 21.12.2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou pro školy vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Rodiče žáků budou po oba dny moci čerpat ošetřovné. vedení ZŠ Sídliště   
08.12.2020 15:14
Informace k 21. a 22. 12. 2020   Vážení zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že vedení ZŠ Sídliště a ZŠ Vorlina rozhodlo na dny 21. a 22. 12. 2020 nevyhlašovat  ředitelské volno. Ke změně rozhodnutí by došlo pouze na základě doporučení Ministerstva školství nebo Ministerstva zdravotnictví. Vedení školy  
29.11.2020 23:59
Vážení rodiče, milé děti, v pondělí 30. 11. 2020 se vrátí k prezenční výuce ve škole žáci 1. stupně, žáci 9. ročníků a žáci 6. - 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky - tzn. střídání celých tříd po týdnu. Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy 6. - 8. ročníku se rozdělí na dvě skupiny, počet tříd v obou skupinách se může lišit nejvýše o 1 třídu, samotné třídy se dělit nemohou. Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Prezenčně se tedy v naší škole od 30. 11. 2020 budou vzdělávat: všichni žáci 1. stupně žáci 9. ročníků v týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 - žáci 7.A, 7.B, 8.A v týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 - žáci 6.A, 6.B, 8.B. Výuka na 1. stupni bude probíhat podle rozvrhů platných od 1. 9. 2020, výuka na 2. stupni bude probíhat podle částečně upravených rozvrhů, protože...
12.11.2020 22:41
Od 18.11.2020 se vrátí na naší škole k prezenční výuce žáci 1. a 2. tříd a také žáci MoJ a MoZ oddělení Montessori. V souladu s doporučeními bude výuka probíhat v homogenních skupinách, žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat. Odděleně ve stejné skupině, své třídě, budou trávit čas i děti přihlášené do školní družiny, kde bude zabezpečen ranní i odpolední provoz. Zároveň mají žáci i všichni zaměstnanci školy povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a samozřejmě dodržovat všechny hygienicko - epidemiologické zásady. O rozvrhu hodin, organizaci výuky i dalších konkrétních opatřeních budou rodiče informovat třídní učitelky jednotlivých tříd. Vedení ZŠ Sídliště Vlašim  
03.11.2020 11:21
Informace pro žáky a rodiče - výdejové okénko - změna - platí do odvolání. Od 5. 11. 2020  bude výdejové okénko otevřeno vždy: v úterý a ve čtvrtek - od 7:30 do 15:00 hod   v pondělí, ve středu a v pátek - od 7:30 do 12:00 hod  - na zadní straně budovy školy - vstup po rampě. Výdej a příjem - pracovní sešity, pracovní listy, vypracované úkoly apod.  
03.11.2020 08:00
Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče jsem zřídila informační kanál TEAMS  - Volba povolání, kam vám budu v době distanční výuky přeposílat informace, které se týkají středních škol a přijímacího řízení. Opakovaně upozorňuji, že na studijní obory s talentovou zkouškou je třeba odevzdávat přihlášky nejpozději do 30. listopadu. V případě zájmu se mi co nejdříve ozvěte. Ostatní obory mají čas na odevzdání přihlášky do 1. března. Pro získání informací můžete využít také tel. číslo 734 417 888 nebo emailovou adresu valerie.prusova@zssidliste.cz. Mgr. Valerie Průšová, výchovná poradkyně
22.10.2020 13:52
Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych Vám jménem celého pedagogického sboru popřála pokud možno poklidné podzimní prázdniny včetně volných dnů určených vládou. V této době by neměla probíhat distanční výuka. Současně děkuji za Vaši spolupráci při nařízeném distančním vyučování, které si rozhodně vážíme. Jsme si vědomi toho, že tato mimořádná doba je velmi náročná pro všechny, pro Vás rodiče obzvlášť. Po včerejších zpřísněných opatřeních, která by měla trvat do konce nouzového stavu, máme obavy, že je velmi ohrožen i nástup žáků do prezenční výuky, který byl původně avizován na 2. 11. 2020. Pokud návrat nebude umožněn, budeme muset i my přijmout opatření k dalšímu průběhu distančního vyučování. Určitě by došlo mimo jiné k navýšení hodin on-line synchronní výuky, tzv. videohovorů, zejména v profilových předmětech. Proto sledujte informace na webových stránkách svých tříd, kde by třídní učitelé po podzimních prázdninách zveřejňovali aktualizované rozvrhy...
22.10.2020 13:37
Informace pro žáky a rodiče - výdejové okénko V týdnu od 2. 11. do 6. 11. v době od 7.30 hod do 12.00 hod. bude  v provozu výdejové okénko na zadní straně budovy školy - vstup po rampě: výdej a příjem - pracovní sešity, zadané práce, vypracované úkoly apod.  
16.10.2020 15:15
Informace pro žáky a rodiče - výdejové okénko   V týdnu od 19. 10. do 23. 10. v době od 7.30 hod do 12.00 hod je i nadále v provozu výdejové okénko na zadní straně budovy školy - vstup po rampě: výdej a příjem - pracovní sešity, zadané práce, vypracované úkoly apod.  
Záznamy: 1 - 20 ze 77
1 | 2 | 3 | 4 >>