Aktuality

05.11.2019 14:46
Od 19.11.2019 do 31.3.2020 každé úterý vždy v 15.30 - 16.15 hodin v učebně č.3 si mohou stávající předškoláci vyzkoušet, jak to chodí ve škole. Budou se seznamovat s prostředím školní budovy, novými způsoby práce. Naučí se spolu básničky, říkanky a písničky. Hravou formou si pod vedením zkušených učitelek 1. stupně vyzkouší provádět sluchovou analýzu a syntézu slov jako přípravu pro správné čtení. Pocvičí si hlavičky i ručičky, aby je škola nepřekvapila.  
04.11.2019 13:41
Vážení rodiče, na středu 6.11. 2019 byla vyhlášena Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství jednodenní stávka. Oznamujeme, že zaměstnanci Základní školy Sídliště Vlašim se této stávky NEZÚČASTNÍ ! Výuka bude probíhat podle rozvrhu.                                      Mgr. Olga Šťastná                                      ředitelka školy
03.10.2019 15:29
Ve dnech 21.-25.10.2019 proběhne na naší škole sběr papíru. Děti mohou papír odevzdávat během celého týdne do připraveného kontejneru v areálu školy v době od 7.30 do15.30 hod. Rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc. Nejlepší sběrači i celé třídy budou opět odměněni. 
17.09.2019 14:48
24.9. 2019 I. st. 15.30 hod. II. st. 16.00 hod.
29.08.2019 13:06
V pondělí 2.9. 2019 začíná nový školní rok. Přejeme všem žákům hodně úspěchů a spokojenosti při získávání nových vědomostí a dovedností a to i v nových moderních prostorách, které jsou pro žáky  připraveny k užívání při i po vyučování. Rodičům žáků přejeme, aby jim jejich děti svými pokroky a úspěchy působily co nejvíce radosti. Pedagogický sbor.
23.08.2019 11:43
Převod finančních prostředků na účet Číslo účtu (ČÚ): 20001-326617369/0800 Variabilní symbol (VS) je: telefonní číslo rodiče Specifický symbol je IČ školy (SS): 47082917 Prosíme Vás o správné vyplnění ČÚ, VS a SS pro přesné přiřazení platby. Po převodu se peníze objeví na zůstatku rodiče. Pokud má rodič ve škole jedno dítě, převedou se peníze rovnou na dítě. Pokud má dětí více, rozdělí částku mezi děti. Rodič se přihlásí do Školního programu, otevře si záložku POKLADNA a v ní PLATBA (návod má rodič k dispozici pod záložkou ŠP – NÁVODY).
27.05.2019 15:50
Ve čtvrtek 20.06.2019 v učebně č.13 se v 16.00 hodin uskuteční schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Na programu bude především rozdělení dětí do tříd a informace k organizaci školního roku 2019/2020.   
26.04.2019 18:12
Základní škola pořádá pro rodiče žáků dne 29. 4. 2019 besedu na téma "Kybernetické prostředí - bezpečné chování na sociálních sítích." Přednášku povede poručík Kriminálního oddělení PČR Benešov. Začátek je v 17:00 v učebně č. 13 v 1. patře budovy. Pokud Vás zajímá, jak chránit Vaše dítě před riziky internetu a sociálních sítí, jste srdečně zváni!  
23.04.2019 14:06
Ve dnech 13.-17.5. bude probíhat ve všech třídách sběr papíru. Kontejner bude přistaven v areálu školy.                Děkujeme za spolupráci.
12.03.2019 09:45
Žáci 5. ročníků se účastní finančního vzdělávacího programu Abeceda peněz, ve kterém je možno nechat dětem nahlédnout do světa podnikání. Hravou cestou získají jedinečnou příležitost naučit se přemýšlet o vlastních financích, podnikání, o společné práci a zodpovědnosti vůči sobě i ostatním. Tento projekt probíhá ve spolupráci s Českou spořitelnou, od které třídy obdržely počáteční kapitál na realizaci svých nápadů. Nejprve ČS připravila ve škole zábavnou přednášku k základům finanční gramotnosti, a pak byli všichni pozváni na pobočku, kde proběhla interaktivní exkurze. Nyní zavedené firmy realizují podnikatelský plán - vymýšlí a vyrábí produkty nebo služby. Projekt bude končit jarmarkem, na kterém žáci své výrobky (služby) budou prodávat. Výdělek z celé akce si mohou ponechat a utratit dle svého uvážení. Velikonoční jarmark bude probíhat 2.4.2019 od 13 do 17 hodin před Českou spořitelnou. Jste všichni srdečně zváni. D.B., R.S.  
21.12.2018 11:17
Přejeme všem žákům, rodičům a pedagogům krásné a poklidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, lásky, spokojenosti a životního optimismu.
21.11.2018 20:06
Od 4.12.2018 do 26.3.2019 každé úterý vždy v 15.30 - 16.15 hodin si mohou stávající předškoláci vyzkoušet, jak to chodí ve škole. Budou se seznamovat s prostředím školní budovy, novými způsoby práce, budou zpívat, kreslit. Hravou formou si pod vedením zkušených učitelek 1. stupně vyzkouší provádět sluchovou analýzu a syntézu slov jako přípravu správného čtení. Naučí se spolu nové básničky, říkanky a písničky. Pro žáky, kteří se u nás zapíší do 1. třídy, budeme pokračovat podle zájmu také v dubnu a květnu 2019. Těšíme se na společná setkávání.  
21.11.2018 20:04
Ve čtvrtek 29.11.2018, 16.30 – 18.00 hod., se v naší škole koná Vánoční prodejní výstava adventních věnců a dalších vánočních dekorací, součástí výstavy bude i vystoupení žáků 2. – 9. tříd pod vedením p. učitelek P. Havlíčkové, R. Dobíhalové, M. Vokálové a R. Vrbatové. Zajištěno je i malé pohoštění, které připraví žáci 7. ročníků. Výrobky připravované doma mohou žáci přinášet od 26.11. do 28.11. Odevzdají je v učebně č. 16, v  7.45 – 8.00 hod.  Těšíme se na Vaši návštěvu v prostorách tělocvičny ZŠ Vlašim Sídliště.  
06.11.2018 10:46
5. - 9.11. probíhá opět podzimní sběr papíru. Sběr ukádejte prosím do přistaveného kontejneru. Dítě pak třídní učitelce odevzdá lísteček s počtem odevzdaných kg. Děkujeme.
02.09.2018 18:17
Po krásných slunných prázdninách opět čekají školní lavice na své žáky. Čeká nás hodně práce, ale také mnoho radosti a spokojenosti z dobře splněných úkolů, společných výletů i různých akcí.  Tento školní rok bude také ve znamení velkých změn, které připraví další moderní prostory k vyučování i prožívání času mimo vyučování, tak šťastné vykročení.
01.03.2018 14:41
26.2. - 7.3. probíhají návštěvy dětí z MŠ u našich prvňáčků. Předškoláci se seznamují se školním prostředím, zapojí se, zatím jen na krátkou dobu, do vyučování v 1. třídě. Prohlédnou si školu, tělocvičnu i školní družinu. Přejeme, aby poznání školy usnadnilo budoucím prvňáčkům vstup do nového období, které je čeká, období školáka.
06.02.2018 10:46
Naši žáci se tradičně zapojují do vědomostních soutěží. Také letos řada žáků dosáhla i v konkurenci škol z celého okresu vynikajících výsledků. V okresním kole Matematické olympiády - kategorie Z5 Julie Mašková z 5.B získala 1. místo, Ondřej Kuták z 4.C Montessori dělené 2.-3. místo a Viktorie Birhanzlová z 5.A dělené 4.-8. místo. V okresním kole Dějepisné olympiády obsadila Klára Šindelářová z 9.A 6. místo v konkurenci 37 soutěžících. I v okresním kole Olympiády v českém jazyce se může pochlubit výborným výsledkem Kristýna Hostková z 9.A, která se umístila na 3. místě a postupuje do krajského kola této soutěže. Všem blahopřejeme k pěkným výsledkům a držíme palce do dalších kol. Více o účasti a umístění dalších žáků na těchto webových stránkách v sekci Žákům - Olympiády.
05.01.2018 11:23
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky prostřednictvím vybudování 3 odborných jazykových učeben a polyfunkční odborné učebny pro I. stupeň a vybavení nových odborných učeben a modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů (učebna fyzika a chemie a učebna přírodopisu). Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory. Na projekt je poskytována podpora z EU  -  Integrovaný regionální operační program (IROP).  
20.12.2017 11:41
Klidné a pohodové Vánoce, a do nového roku 2018 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů přejí zaměstnanci ZŠ Sídliště.
18.12.2017 13:19
29.11. 2017 proběhlo finálové klání 4 nejlepších základních škol v sálové kopané na SZeŠ a VOŠ Benešov. Turnaje se zúčastnilo 20 škol z celého okresu. Ve finále se nejvíc dařilo našim chlapcům ve složení Krunert, Aron, Blažek, Říha F., Říha T., Cettl, Kakos, Sicha. Kluci porazili Ondřejov 7:2, Bystřici 2:1 a s Vorlinou remizovali 2:2. Vorlina prohrála s Ondřejovem a tak naše družstvo celý turnaj vyhrálo. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen "sedmák" Ferdinand Říha.
Záznamy: 1 - 20 ze 37
1 | 2 >>