Aktuality

12.11.2020 22:41
Od 18.11.2020 se vrátí na naší škole k prezenční výuce žáci 1. a 2. tříd a také žáci MoJ a MoZ oddělení Montessori. V souladu s doporučeními bude výuka probíhat v homogenních skupinách, žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat. Odděleně ve stejné skupině, své třídě, budou trávit čas i děti přihlášené do školní družiny, kde bude zabezpečen ranní i odpolední provoz. Zároveň mají žáci i všichni zaměstnanci školy povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole a samozřejmě dodržovat všechny hygienicko - epidemiologické zásady. O rozvrhu hodin, organizaci výuky i dalších konkrétních opatřeních budou rodiče informovat třídní učitelky jednotlivých tříd. Vedení ZŠ Sídliště Vlašim  
03.11.2020 11:21
Informace pro žáky a rodiče - výdejové okénko - změna - platí do odvolání. Od 5. 11. 2020  bude výdejové okénko otevřeno vždy: v úterý a ve čtvrtek - od 7:30 do 15:00 hod   v pondělí, ve středu a v pátek - od 7:30 do 12:00 hod  - na zadní straně budovy školy - vstup po rampě. Výdej a příjem - pracovní sešity, pracovní listy, vypracované úkoly apod.  
03.11.2020 08:00
Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče jsem zřídila informační kanál TEAMS  - Volba povolání, kam vám budu v době distanční výuky přeposílat informace, které se týkají středních škol a přijímacího řízení. Opakovaně upozorňuji, že na studijní obory s talentovou zkouškou je třeba odevzdávat přihlášky nejpozději do 30. listopadu. V případě zájmu se mi co nejdříve ozvěte. Ostatní obory mají čas na odevzdání přihlášky do 1. března. Pro získání informací můžete využít také tel. číslo 734 417 888 nebo emailovou adresu valerie.prusova@zssidliste.cz. Mgr. Valerie Průšová, výchovná poradkyně
22.10.2020 13:52
Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych Vám jménem celého pedagogického sboru popřála pokud možno poklidné podzimní prázdniny včetně volných dnů určených vládou. V této době by neměla probíhat distanční výuka. Současně děkuji za Vaši spolupráci při nařízeném distančním vyučování, které si rozhodně vážíme. Jsme si vědomi toho, že tato mimořádná doba je velmi náročná pro všechny, pro Vás rodiče obzvlášť. Po včerejších zpřísněných opatřeních, která by měla trvat do konce nouzového stavu, máme obavy, že je velmi ohrožen i nástup žáků do prezenční výuky, který byl původně avizován na 2. 11. 2020. Pokud návrat nebude umožněn, budeme muset i my přijmout opatření k dalšímu průběhu distančního vyučování. Určitě by došlo mimo jiné k navýšení hodin on-line synchronní výuky, tzv. videohovorů, zejména v profilových předmětech. Proto sledujte informace na webových stránkách svých tříd, kde by třídní učitelé po podzimních prázdninách zveřejňovali aktualizované rozvrhy...
22.10.2020 13:37
Informace pro žáky a rodiče - výdejové okénko V týdnu od 2. 11. do 6. 11. v době od 7.30 hod do 12.00 hod. bude  v provozu výdejové okénko na zadní straně budovy školy - vstup po rampě: výdej a příjem - pracovní sešity, zadané práce, vypracované úkoly apod.  
16.10.2020 15:15
Informace pro žáky a rodiče - výdejové okénko   V týdnu od 19. 10. do 23. 10. v době od 7.30 hod do 12.00 hod je i nadále v provozu výdejové okénko na zadní straně budovy školy - vstup po rampě: výdej a příjem - pracovní sešity, zadané práce, vypracované úkoly apod.  
16.10.2020 15:14
Nové informace k poskytování ošetřovného z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020   Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 S ohledem na  uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude projednávat Poslanecká sněmovna. V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou došlo 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných...
13.10.2020 15:56
Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se usnesením Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření omezuje provoz základních škol na území celé České republiky a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci, kteří se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184 odst. a) školského zákona. Dle opatření MŠMT č. j. 39185/2020 se dny 26. 10. a 27. 10. stanovují pro žáky jako volné dny. Synchronní on-line výuka bude zaměřena na profilové předměty, tzn. matematiku, český jazyk a cizí jazyky. Rozvržení distanční výuky bylo provedeno ve spolupráci třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů. Vytvořené rozvrhy budou umístěny na webových stránkách jednotlivých tříd. Je proto nutné tyto stránky sledovat. V Microsoft Teams je třeba sledovat termíny sjednaných schůzek a zadávané úkoly (příručku pro žáky najdete v záložce ŠKOLA v sekci ON-LINE VÝUKA). V případě technických nebo...
13.10.2020 14:22
Informace k ošetřovnému z důvodu uzavření školy Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 budeme rodičům vydávat formulář na OČR z důvodu uzavření školy. Formuláře si můžete vyzvednout u zadního vchodu do hlavní budovy - vstup po rampě - v době od 7.30 hod do 12.00 hod. Ošetřovné je poskytováno na děti mladší 10 let. Vedení ZŠ Sídliště Vlašim   
12.10.2020 12:36
 Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že usnesením Vlády ČR ze dne 8.10.2020 došlo na 2. stupni ke změně organizace výuky, a vzhledem k současnému stavu, kdy se situace může změnit ze dne na den, je nutné sledovat každý den webové stránky třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě.  Zde budete třídní učitelkou informováni o změnách v rozvrhu tříd, které se budou učit prezenčně ve škole, tedy 12.10. - 16.10. - 6.A,B a 8.A,B, 19.10. - 23.10. - 7.A,B a 9.A,B, jak už bylo uvedeno v aktualitách 10.10.2020. V těchto rozvrzích budou navýšeny hodiny ČJ, M a F; AJ, NJ, RJ se budou vyučovat podle běžného rozvrhu. V dalším týdnu při distanční výuce bude vyučováno přes Microsoft Teams, především v předmětech D, Z, Př, AJ, NJ, RJ. Je třeba také pravidelně sledovat rozvrh práce v této aplikaci. Všechny informace se budou průběžně aktualizovat podle momentálních podmínek školy, případně  vládních nařízení. Děkujeme za pochopení.                   ...
11.10.2020 20:19
Školní pokladna Po změnách, které provedl poskytovatel programu „ŠKOLNÍ PROGRAM - Školní pokladna“ upozorňujeme na některé úpravy:   Po přihlášení do programu se zobrazí: Výpis plateb – Aktuální zůstatky – Pokladna, Pokladna – ukončený účet. Sloupec „Pokladna“ (zobrazují se peněžní prostředky, které byly zaslány na účet u Fio banky). Sloupec „Pokladna – ukončený účet“ (zobrazují se peněžní prostředky, které byly zaslány na účet u České spořitelny). Celkové peněžní prostředky, které máte na účtu je součtem „Pokladna“ a „Pokladna – ukončený účet“.   Někteří uživatelé mají peněžní prostředky nerozdělené mezi děti na „Pokladna – ukončený účet“. Tyto peněžní prostředky po úpravě programu nemůžete přerozdělit, proto zasílejte požadavky na rozdělení peněžních prostředků na e-mail: ekonom@zssidliste.cz.   Třídní učitel má v programu nastavenou hranici pro jednotlivé podúčty. Rodičům žáků, kteří mají zůstatek menší, než je nastavená hranice přijde na e-mail...
10.10.2020 11:30
Organizace výuky na II. stupni v týdnech od 12. 10. do 23. 10. 2020 Na základě „Usnesení vlády České republiky“ z 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření týkajícího se změny organizace výuky na II. stupni sdělujeme následovné. V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 se budou prezenčně učit žáci 6. a 8. ročníků. Žáci 7. a 9. ročníků budou mít distanční výuku, zejména přes Microsoft Teams, do které jsou povinni se zapojit všichni. V dalším týdnu od 19. 10. do 23. 10. budou mít prezenční výuku 7. a 9. ročníky, 6. a 8. ročníky se budou vyučovat distančně. Všichni žáci se mohou během obou týdnů stravovat ve školní jídelně. Je třeba dodržet čas nástupu do školní jídelny podle původního rozvrhu. Pokud žáci na oběd nepůjdou, odhlásí si ho individuálně. V průběhu těchto dnů dojde i ke změně rozvrhů, o které budou žáci informováni. V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 se žáci nebudou vyučovat (28. 10. - státní svátek, 29. a 30.10. - podzimní prázdniny, 26. a 27. 10. -...
06.10.2020 12:35
Základní škola Sídliště Vlašim, příspěvková organizace, Sídliště 968, 258 01 Vlašim   Opatření školy v případě distanční výuky Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost následujícímu opatření, které bylo zpracováno na základě doporučení MŠMT zejména v souvislosti s výskytem COVID 19, resp. pro případ, kdyby škola byla nucena vyučovat distančně.                 Přístup školy vychází z doporučení MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19, dále Manuál v aktuálním znění. Zpracovává doporučení uvedených Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/21 zpracovaném ČŠI. Důležité upozornění! Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb. pokud bude z nějakého důvodu nařízena distanční výuka, musí se do ní nově zapojit všichni žáci.  Forma výuky bude upřesněna po dohodě s třídními učiteli a...
01.10.2020 08:27
Ve dnech 12.-16.10. 2020 proběhne na naší škole sběr papíru. Děti mohou papír odevzdávat během celého týdne do připraveného kontejneru v areálu školy v době do 7.30 do 15.30 hod. Rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc. Nejlepší sběrači i celé třídy budou opět odměněni.
29.09.2020 13:02
V případě potřeby distanční výuky se na ZŠ Sídliště bude využívat cloudových služeb společnosti Office 365 od společnosti Microsoft.  Do Office 365 se žáci budou přihlašovat výhradně pomocí školních účtů, které byly pro každého žáka vytvořeny. Přihlašovací údaje jednotlivých žáků byly předány třídním učitelům, kteří žákům přihlašovací údaje rozdali.  Domácí úkoly již nebudou umisťovány na webové stránky školy, ale budou umisťovány v aplikaci Teams, která je součástí Office 365. Více informací se dozvíte v sekci Online Výuka, kde je ke stažení i úvodní uživatelská příručka pro žáky.    Vedení ZŠ Sídliště Vlašim
23.09.2020 12:58
Vážení rodiče, v pátek 25.9.2020 na naší škole ředitelské volno nebude.                                                                                                  Sdílet     Zpět       Vedení ZŠ Sídliště Vlašim
16.09.2020 13:25
Vážení rodiče, z důvodu technických potíží na straně provozovatele „ŠKOLNÍHO PROGRAMU“ není možné importovat bankovní výpisy do ŠKOLNÍ POKLADNY.   Naposledy byly importovány platby 10.09.2020 21:59 hod.  
14.09.2020 15:27
Žáci, kteří budou chybět ve škole (nejedná se o žáky v karanténě), musí od 16.9.2020 při návratu do školy přinést rodiči vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. Jinak nebudou moci být přítomni na výuce ve třídě. Formulář Prohlášení si můžete stáhnout nebo vytištěný vyzvednout u hlavního vchodu do budovy školy.               Vedení školy Cestne_prohlaseni(2).pdf (394730)
09.09.2020 17:52
Vážení rodiče, milé děti, kvůli zhoršující se epidemiologické situaci bude od čtvrtka 10.9.2020 povinnost nosit roušku uvnitř budov v celé České republice, tedy i ve společných prostorách škol. Vybavte proto své děti dvěma rouškami v uzavíratelném sáčku.  vedení ZŠ    
04.09.2020 11:57
Vážení rodiče, chtěli bychom Vás seznámit s několika informacemi týkajícími se zahájení nového školního roku. 1. Během prvních týdnů  bude výuka (především v hlavních předmětech) zaměřena na zopakování, doplnění látky z minulého roku a adaptaci dětí ve škole. 2. Při každém vstupu a každém opuštění školní budovy si každé dítě vydezinfikuje ruce ve vestibulu školy. 3. Roušky nejsou ve škole povinné, přesto doporučujeme, aby každé dítě mělo pro případ nutné potřeby 2 roušky v uzavíratelném sáčku. 4. Děti, které mají chronické onemocnění (kašel, rýmu, astma, alergie ….), musí mít potvrzení od lékaře. Ostatní děti nemusí předkládat potvrzení o bezinfekčnosti. 5. Ve škole budou dodržována přísnější hygienická opatření. Žáci o jejich dodržování budou poučeni první den ve škole (časté mytí a dezinfekce rukou, sociální distanc, pravidelné větrání atd.) 6. Dítě, které jeví známky onemocnění (teplota, bolest hlavy ……), do školy nenastoupí. Pokud se zdravotní stav dítěte...
Záznamy: 1 - 20 ze 63
1 | 2 | 3 | 4 >>