Aktuality

15.10.2021 10:39
Školní parlament vyhlašuje akci Týden v barvách podzimu. Oblečte se každý den do jiné podzimní barvy - účast není povinná, ale bude vítána!
10.10.2021 14:23
V týdnu od 11. 10 do 15. 10. proběhne na naší škole bleskový sběr papíru. V těchto dnech bude u školy umístěn kontejner, kam můžete starý papír v době od 7.30 - 15.30 nosit. Děti pak třídním učitelům nahlásí údaj, kolik kilogramů přinesly. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastní. 
11.09.2021 17:22
Vážení rodiče,  v souladu s nastavenými hygienickými pravidly je maximálně omezen vstup rodičů a ostatních osob do školy. Přístup do budovy je umožněn pouze v odůvodněných případech a vždy po předchozí domluvě např. s třídním učitelem. Každý je povinen při vstupu do školy si zakrýt dýchací cesty podle opatření MZd a použít dezinfekci u vchodu do budovy. Děkujeme vám, že tato pravidla dodržujete.   Vedení ZŠ Sídliště                                          
26.08.2021 16:39
Vážení rodiče, milé děti, školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021. Škola bude pro žáky (a rodiče prvňáčků) otevřená od 7:40 hod. Žáci 1. ročníku s rodiči půjdou do svých kmenových tříd, kde proběhne slavnostní zahájení. (Poté se rodiče během první vyučovací hodiny přesunou do školní družiny a prvňáčci zůstanou se svými třídními učitelkami. Druhou vyučovací hodinu stráví děti ve školní družině a rodiče se vrátí do tříd na první třídní schůzku.) Žáci 2. - 9. ročníku se po příchodu do budovy v šatnách přezují a odejdou za dohledu třídních učitelek do kmenových tříd, kde od 8:00 hod proběhne testování antigenními testy. 1. září se budou testovat žáci 2. - 9. ročníku; žáci 1. ročníku se budou testovat až 2. září. (Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží...
26.08.2021 16:38
Vážení rodiče,  s blížícím se koncem prázdnin mně dovolte Vás všechny přivítat do nového školního roku.  Informace k zahájení nového školního roku naleznete v aktualitách ŠD a v případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.  Všem přejeme úspěšný školní rok 2021 - 2022. Za celý kolektiv ŠD Jana Filipová, vedoucí vychovatelka.
30.06.2021 08:34
Už jsme se dočkali každoročně nejočekávanějšího období školního roku - prázdnin.  Vysvědčení byla rozdána, řadu žáků potěšila, někteří se však budou muset více snažit o lepší výsledky, rozloučili se deváťáci. Všem žákům, jejich rodičům a kolegům přejeme mnoho hezkých prázdninových zážitků, poklidných dnů k načerpání sil do dalšího školního roku, který naplní hodně práce, ale určitě také řada společných setkání, projektů, výletů, tedy, doufáme, škola v tradiční podobě. Vedení ZŠ  
17.06.2021 14:54
Schůzka se bude konat ve čtvrtek 24.6.2021 od 16:00 hod. v tělocvičně ZŠ Sídliště. Použijte přímý vchod do tělocvičny - v areálu za školní budovou. Vedení ZŠ
15.06.2021 10:36
Naše škola přijme od září 2021 kvalifikovaného vyučujícího na  I. stupeň. Nabízíme přátelské prostředí a benefity z FKSP. Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy, tel. 734 417 890  
08.06.2021 08:03
Od 8. června nemusí mít žáci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to v době, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách (o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako dosud. Vedení ZŠ
03.06.2021 09:08
Ve dnech 14.-18.6. 2021 proběhne na naší škole sběr papíru. Děti mohou papír odevzdávat během celého týdne do připraveného kontejneru v areálu školy v době do 7.30 do 15.30 hod. Rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc. Nejlepší sběrači i celé třídy budou opět odměněni.
21.05.2021 12:01
Zbývající Zápisové lístky na osmilétá gymnázia budu vydávat zákonným zástupcům žáků výhradně po předcházející telefonické domluvě v době mimo mé vyučovací hodiny. Děkuji za pochopení. Mgr. Valerie Průšová
20.05.2021 11:04
Vážení rodiče. Vzhledem k tomu, že výsledky přijímacího řízení na osmiletá gymnázia byla zveřejněna před chvílí, upravuji termíny pro vydávání Zápisových lístků tak : dnes od 15.30 do 16.00, zítra od 7.15 do 7. 45 hodin. Mgr. Valerie Průšová
14.05.2021 18:04
 Vážení rodiče, od 17. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky bez rotací, nově se již také nemusí zachovávat homogenita skupin. Výuka bude probíhat podle rozvrhů platných pro prezenční výuku.  Podle "Manuálu" MŠMT není nadále povolen zpěv, nově jsou povoleny sportovní aktivity venku, ne v tělocvičně. Nadále platí, že pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ve škole jsou povinni nosit respirátor, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku, (doporučeny jsou 2 roušky na den + 1 rouška do odpolední školní družiny) po celou dobu pobytu ve škole, školní družině i školní jídelně (- kromě konzumace oběda) a mají samozřejmě i povinnost dodržovat všechny hygienicko-epidemiologické zásady (- dezinfekce rukou hned po vstupu do školy, časté mytí a dezinfekce rukou během dne, sociální distanc, atd.).   Testování žáků neinvazivními antigenními testy bude probíhat 1x týdně v kmenových třídách - vždy v...
13.05.2021 09:03
Vážení rodiče. Zápisové lístky ke studiu na osmiletých gymnáziích budu vydávat výhradně zákonným zástupcům žáků, případně jimi pověřené zletilé osobě. Podmínkou je přijetí žáka ke studiu.  Budu k dispozici ve čtvrtek 20.5.2021 v době od 7.15 do 7.45 nebo od 15.30 do 16.00 u výdejového okénka školy. Zápisové lístky žákům, kteří nebyli přijati a budou podávat odvolání, budu vydávat individuálně po telefonické domluvě na tel. čísle 734 417 888 na základě kladného vyřízení odvolání. Mgr. Valerie Průšová
07.05.2021 13:25
Upozorňujeme zákonné zástupce budoucích prvňáčků, že od 6. 5. 2021 do 31. 5. 2021 si mohou v kanceláři školy vyzvednout ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání, eventuálně ROZHODNUTÍ O ODKLADU povinné školní docházky. pondělí, středa, pátek: 8:00 - 11:00 hod úterý: 12:00 - 15:00 hod   Případné uskutečnění tradiční schůzky rodičů žáků budoucích 1. tříd na konci června se bude řídit hygienicko epidemiologickou situací v zemi a nařízeními a doporučeními vlády ČR.   Vedení ZŠ  
02.05.2021 23:36
Výdejové okénko bude otevřeno:   pondělí, úterý, čtvrtek: od 12:30 - do 15:00 hod  
30.04.2021 10:59
Vážení rodiče, obnovená prezenční výuka pro žáky 2. stupně bude na naší škole organizována v souladu s pokyny MŠMT následujícím způsobem: Prezenční výuka 3. 5. - 7. 5. 2021 7. A, B 9. A, B   Prezenční výuka 10. 5. - 14. 5. 2021 6. A, B 8. A, B   - podle rozvrhů platných pro prezenční výuku.   Podle "Manuálu" MŠMT není nadále povolen zpěv, nově jsou povoleny sportovní aktivity venku. Žáci 1. stupně se nově budou testovat pouze 1x týdně (vždy v pondělí nebo 1. den jejich příchodu do školy); žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo první den jejich příchodu do školy). Jinak zůstávají v platosti všechny informace uvedené na našich stránkách v souvislosti s návratem žáků 1. stupně k prezenční výuce od 12.4.2021. Tam žáci najdou i přiložená videa a informační letáky k provádění samotestování antigenními testy. Všichni žáci, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat prezenčně a stravují se ve školní jídelně, budou mít přihlášené...
30.04.2021 10:30
https://www.zssidliste.cz/news/carodejnicky-kviz/
26.04.2021 16:40
Naučná stezka ke Dni zeměVe spolupráci s Výukovým centrem Helen Doron Vlašim je ode dneška k dispozici Naučná stezka ke Dni Země (22. dubna) - na školním plotě najdete 8 úkolů v angličtině, můžete si vybrat ze 3 úrovní. Pomocí QR kódů se dozvíte spoustu zajímavostí o naší planetě a na závěr si své poznatky můžete ověřit v Kahoot! kvízu. Doufáme, že se vám bude tato aktivita líbit a využijete možnost zkusit si neco nového! Have fun!
13.04.2021 11:02
INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021   priloha_894653589_1_000_Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS.pdf (467982)   Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19.   Termíny testování žáků antigenními testy: úterý 27. 4. 2021 - 13:00 hod - 9.A - učebna číslo 7 - TU                              - 13:30 hod - 9.B - učebna číslo 8 - TU pondělí 3. 5. 2021 - 8:00 hod - 5.A,B,C - testování v rámci prezenční výuky    Vedení ZŠ Sídliště
Záznamy: 1 - 20 ze 101
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>