Aktuality

05.01.2022 18:00
Všichni žáci 1. stupně naší školy začali navštěvovat  v ramci hodin tělesné výchovy kurzy bruslení na vlašimském zimním stadionu. Děti si lekce moc užívají! https://www.facebook.com/221119808094962/posts/1749465121927082/
02.01.2022 13:15
  Testovani_info_rodice.pdf (150003)
22.12.2021 10:11
Krásné a klidné Vánoce přeje všem zaměstnancům, žákům, rodičům i přátelům Školní parlament ZŠ Sídliště!  Vánoční přání 2021.mp4 (110,3 MB)
16.12.2021 19:07
Přejeme všem našim zaměstnancům, žákům a jejich rodičům krásné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů a tolik očekávaného klidu. Vedení ZŠ Sídliště  
16.12.2021 19:05
Škola zatím stále neobdržela z MŠMT bližší informace ke konání lyžařských kurzů. Nicméně s ohledem k podmínkám ve sjednaných horských zařízeních by se kurzy pro naše žáky měly uskutečnit. Bližší informace budou zákonným zástupcům podávat vedoucí jednotlivých kurzů. Vedení ZŠ Sídliště  
11.12.2021 08:51
Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme doposud neobdrželi žádné oficiální stanovisko k organizování lyžařského kurzu, nemůžeme zatím poskytnout bližší informace. V současné době mapujeme situaci na naší škole (očkování žáků, nastavené smluvní podmínky s ubytovacím zařízením, atd.). Předpokládáme, že rozhodnutí o konání (- za jakých podmínek) či nekonání kurzu bychom učinili nejpozději do 15.12.2021. Děkujeme za pochopení. Vedení školy  
21.11.2021 22:40
Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano. Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není ani jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat. Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič - nikoli škola. V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává škola. Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně.    
20.11.2021 00:32
Vážení rodiče, dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, (s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení). Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen). Nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testovat se bude antigenními testy. Testování se bude dále opakovat každé pondělí dle platného opatření MZ. Testování není...
31.10.2021 12:20
Školní parlament přeje všem krásný Halloween - zítra se spolu s deváťáky na žáky 1. - 6. ročníků budeme těšit na Halloweenské stezce a ti starší  (žáci 5.-9. ročníků) si mohou zasoutěžit při online únikové hře, kterou jsme zaslali do zpráv ve Škole Online. Enjoy!
15.10.2021 10:39
Školní parlament vyhlašuje akci Týden v barvách podzimu. Oblečte se každý den do jiné podzimní barvy - účast není povinná, ale bude vítána!
10.10.2021 14:23
V týdnu od 11. 10 do 15. 10. proběhne na naší škole bleskový sběr papíru. V těchto dnech bude u školy umístěn kontejner, kam můžete starý papír v době od 7.30 - 15.30 nosit. Děti pak třídním učitelům nahlásí údaj, kolik kilogramů přinesly. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastní. 
11.09.2021 17:22
Vážení rodiče,  v souladu s nastavenými hygienickými pravidly je maximálně omezen vstup rodičů a ostatních osob do školy. Přístup do budovy je umožněn pouze v odůvodněných případech a vždy po předchozí domluvě např. s třídním učitelem. Každý je povinen při vstupu do školy si zakrýt dýchací cesty podle opatření MZd a použít dezinfekci u vchodu do budovy. Děkujeme vám, že tato pravidla dodržujete.   Vedení ZŠ Sídliště                                          
26.08.2021 16:39
Vážení rodiče, milé děti, školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021. Škola bude pro žáky (a rodiče prvňáčků) otevřená od 7:40 hod. Žáci 1. ročníku s rodiči půjdou do svých kmenových tříd, kde proběhne slavnostní zahájení. (Poté se rodiče během první vyučovací hodiny přesunou do školní družiny a prvňáčci zůstanou se svými třídními učitelkami. Druhou vyučovací hodinu stráví děti ve školní družině a rodiče se vrátí do tříd na první třídní schůzku.) Žáci 2. - 9. ročníku se po příchodu do budovy v šatnách přezují a odejdou za dohledu třídních učitelek do kmenových tříd, kde od 8:00 hod proběhne testování antigenními testy. 1. září se budou testovat žáci 2. - 9. ročníku; žáci 1. ročníku se budou testovat až 2. září. (Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží...
26.08.2021 16:38
Vážení rodiče,  s blížícím se koncem prázdnin mně dovolte Vás všechny přivítat do nového školního roku.  Informace k zahájení nového školního roku naleznete v aktualitách ŠD a v případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.  Všem přejeme úspěšný školní rok 2021 - 2022. Za celý kolektiv ŠD Jana Filipová, vedoucí vychovatelka.
30.06.2021 08:34
Už jsme se dočkali každoročně nejočekávanějšího období školního roku - prázdnin.  Vysvědčení byla rozdána, řadu žáků potěšila, někteří se však budou muset více snažit o lepší výsledky, rozloučili se deváťáci. Všem žákům, jejich rodičům a kolegům přejeme mnoho hezkých prázdninových zážitků, poklidných dnů k načerpání sil do dalšího školního roku, který naplní hodně práce, ale určitě také řada společných setkání, projektů, výletů, tedy, doufáme, škola v tradiční podobě. Vedení ZŠ  
17.06.2021 14:54
Schůzka se bude konat ve čtvrtek 24.6.2021 od 16:00 hod. v tělocvičně ZŠ Sídliště. Použijte přímý vchod do tělocvičny - v areálu za školní budovou. Vedení ZŠ
15.06.2021 10:36
Naše škola přijme od září 2021 kvalifikovaného vyučujícího na  I. stupeň. Nabízíme přátelské prostředí a benefity z FKSP. Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy, tel. 734 417 890  
08.06.2021 08:03
Od 8. června nemusí mít žáci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to v době, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách (o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako dosud. Vedení ZŠ
03.06.2021 09:08
Ve dnech 14.-18.6. 2021 proběhne na naší škole sběr papíru. Děti mohou papír odevzdávat během celého týdne do připraveného kontejneru v areálu školy v době do 7.30 do 15.30 hod. Rodičům děkujeme za spolupráci a pomoc. Nejlepší sběrači i celé třídy budou opět odměněni.
21.05.2021 12:01
Zbývající Zápisové lístky na osmilétá gymnázia budu vydávat zákonným zástupcům žáků výhradně po předcházející telefonické domluvě v době mimo mé vyučovací hodiny. Děkuji za pochopení. Mgr. Valerie Průšová
Záznamy: 1 - 20 ze 110
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>