Aktuality

16.09.2020 13:25
Vážení rodiče, z důvodu technických potíží na straně provozovatele „ŠKOLNÍHO PROGRAMU“ není možné importovat bankovní výpisy do ŠKOLNÍ POKLADNY.   Naposledy byly importovány platby 10.09.2020 21:59 hod.  
14.09.2020 15:27
Žáci, kteří budou chybět ve škole (nejedná se o žáky v karanténě), musí od 16.9.2020 při návratu do školy přinést rodiči vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. Jinak nebudou moci být přítomni na výuce ve třídě. Formulář Prohlášení si můžete stáhnout nebo vytištěný vyzvednout u hlavního vchodu do budovy školy.               Vedení školy Cestne_prohlaseni(2).pdf (394730)
09.09.2020 17:52
Vážení rodiče, milé děti, kvůli zhoršující se epidemiologické situaci bude od čtvrtka 10.9.2020 povinnost nosit roušku uvnitř budov v celé České republice, tedy i ve společných prostorách škol. Vybavte proto své děti dvěma rouškami v uzavíratelném sáčku.  vedení ZŠ    
04.09.2020 11:57
Vážení rodiče, chtěli bychom Vás seznámit s několika informacemi týkajícími se zahájení nového školního roku. 1. Během prvních týdnů  bude výuka (především v hlavních předmětech) zaměřena na zopakování, doplnění látky z minulého roku a adaptaci dětí ve škole. 2. Při každém vstupu a každém opuštění školní budovy si každé dítě vydezinfikuje ruce ve vestibulu školy. 3. Roušky nejsou ve škole povinné, přesto doporučujeme, aby každé dítě mělo pro případ nutné potřeby 2 roušky v uzavíratelném sáčku. 4. Děti, které mají chronické onemocnění (kašel, rýmu, astma, alergie ….), musí mít potvrzení od lékaře. Ostatní děti nemusí předkládat potvrzení o bezinfekčnosti. 5. Ve škole budou dodržována přísnější hygienická opatření. Žáci o jejich dodržování budou poučeni první den ve škole (časté mytí a dezinfekce rukou, sociální distanc, pravidelné větrání atd.) 6. Dítě, které jeví známky onemocnění (teplota, bolest hlavy ……), do školy nenastoupí. Pokud se zdravotní stav dítěte...
30.08.2020 21:30
Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1.9.2020. Od dětí nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti, ale žákům s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel) nebude vstup do školy umožněn. Rodiče (zákonní zástupci) žáků 2. - 9. ročníku budou moci vstoupit do budovy školy pouze po předchozí telefonické domluvě s třídní učitelkou a při dodržení dohodnutých podmínek (rouška, čas). Pro žáky bude 1. září škola otevřena od 7:40 hod. Po příchodu do budovy se žáci přezují a odejdou do kmenových tříd za dohledu třídních učitelek. Vyučování během prvního školního týdne: úterý 1.9.2020 - 2 vyučovací hodiny (tzn. do 9:40 hod) středa - pátek - 2. - 5. roč. - 4 vyučovací hodiny (tzn. do 11:40 hod) středa - pátek - 6. - 9. roč. - 5 vyučovacích hodin (tzn. do 12:35 hod) Obědy ve školní jídelně: Všichni žáci 2. - 9. ročníku mají obědy přihlášeny již od 1.9.2020. Pokud o ně nemají zájem, musí je odhlásit obvyklým způsobem.    
28.08.2020 12:53
Vážení rodiče, milí prvňáčci, vzhledem k aktuálním opatřením ke koronaviru bude organizace prvního školního dne probíhat za určitých omezení. Neuskuteční se tradiční slavnostní setkání a zahájení školního roku v tělocvičně. Rodiče s dětmi přicházejícími do 1. tříd se shromáždí před budovou školy, odkud se za doprovodu třídních učitelek v 7:50 hod přemístí do tříd.  1.A - p. učitelka J. Daňková - před budovou školní družiny 1.B - p. učitelka P. Havlíčková - vpravo před vchodem do hlavní budovy 1.C - p. učitelka J. Jeništová - před vchodem do budovy školní družiny Mon Jih - p. učitelka I. Karellová - u zadního vchodu do hlavní budovy Mon Západ - p. učitelka M. Luklová - u zadního vchodu do hlavní budovy Všichni, kteří budou doprovázet své děti, musí mít roušky, které použijí při vstupu do budovy.  1. září stráví prvňáčci ve škole, jak už bylo v aktualitách na webových stránkách školy oznámeno, 2 vyučovací hodiny. První hodinu budou ve třídě, druhou ve školní...
24.08.2020 10:09
Vážení rodiče,  podrobnější informace k organizaci prvního dne ve ŠD a způsobu přihlášení vašich dětí do ŠD naleznete na stránkách školní družiny - aktuality.  J.Filipová - ved. vych. ŠD
17.08.2020 09:47
Vážení rodiče, z důvodu změny účtu školní pokladny nebude možné si zkontrolovat Vámi zaslané zálohy na účet školní pokladny, které byly zaslány po datu 10.08.2020.   Systém „ŠKOLNÍ POKLADNA“ by měl být plně funkční nejpozději od 31.08.2020.   Děkujeme za pochopení.  
10.08.2020 14:50
POZOR!!! – ZMĚNA ÚČTU ŠKOLNÍ POKLADNA   Číslo účtu (ČÚ): 2901825471/2010  
01.07.2020 12:55
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,               touto dobou jsme v předchozích letech organizovali schůzku pro rodiče žáků budoucích 1. tříd, která má vždy informační charakter. Vzhledem k nestandartní situaci jsme se tentokrát rozhodli neriskovat hromadné setkání a informovat Vás touto cestou.             K zápisu na naši školu se dostavilo 102 žáků, což považujeme za projev důvěry, která nás velmi těší a současně zavazuje. Každopádně za ni děkujeme. Naše zkušené paní učitelky určitě udělají maximum pro spokojenost Vás rodičů, ale především Vašich dětí.             A teď již několik důležitých informací k začátku školního roku 2020/21, který bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků proběhne v tělocvičně. Děti se svými rodiči půjdou nejdříve do určených...
26.06.2020 12:33
Už jsme se dočkali každoročně nejočekávanějšího období školního roku - prázdnin. Letos za poněkud jiných okolností než obvykle bylo rozdáno vysvědčení, rozloučili se deváťáci. Všem žákům, jejich rodičům a kolegům přejeme mnoho hezkých zážitků, poklidných dnů k načerpání sil do dalšího školního roku, kerý naplní hodně práce, ale určitě také řada společných setkání, projektů, výletů. Krásné prázdniny.
22.06.2020 16:30
Kancelář školy – úřední hodiny od 01.07. do 21.08.2020 Pondělí a středa od 08:00 hodin do 12:00 hodin  
16.06.2020 18:28
Vážení rodiče, milí žáci, ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology 15.6.2020 rozhodlo, že předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci jednotlivých tříd společně. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení ve školství. Účinnost upraveného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol, je od 22.6.2020. Předání vysvědčení v naší škole tedy proběhne ve všech třídách v pátek 26.6.2020 - 1. vyučovací hodinu. Stále bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. B. Křížová   Cestne_prohlaseni.pdf (275206)  
03.06.2020 14:09
Každý uchazeč, který byl přijat na střední školu, musí na vybranou školu odevzdat v zákonné lhůtě  Zápisový lístek. Bližší informace naleznete na těchto webových stránkách pod titulem Výchovné a karierové poradenství.
02.06.2020 22:23
Vážení rodiče a žáci, jak už jsme Vás informovali, bude od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Na základě zjištěného zájmu žáků jsme se rozhodli realizovat už zmiňované vzdělávací a socializační aktivity pro každý ročník jedenkrát týdně od 8.45 hod do 12.45 hod. Přesný harmonogram setkávání jednotlivých tříd Vám sdělí třídní učitelé. Náplní těchto aktivit budou: 1) třídnické hodiny - vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole; informace o závěru školního roku - předání vysvědčení (26. 6. 2020), ředitelské volno (29. 6. - 30. 6. 2020) 2) konzultace s vyučujícími - především ČJ, M, cizí jazyky, navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Nadále je nutné dodržovat mimořádná hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví. Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí...
31.05.2020 22:18
Milé žákyně a milí žáci. Každý rok očekáváte 1. červen, svůj sváteční den, kdy nemusíte sedět v lavicích, ale školní den vyplníte jinými aktivitami než obvykle. Zapojíte se do sportovních soutěží, vyrazíte na třídní výlet nebo strávíte den v přírodě se svými spolužáky. Letos si 1. červen oslavíte trochu jinak, ve školní žákovské skupině nebo doma, a tak vám všem alespoň takto přejeme hodně zdraví, radostných dnů a spokojenosti ve škole i doma. Těšíme se na setkání se všemi v úplných třídách příští školní rok. Vedení a vyučující ZŠ.  
28.05.2020 23:34
Vážení rodiče, od 8. června 2020 bude možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů základních škol. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u I. stupně základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Aktivity nebudou probíhat každý den (pravděpodobně každý ročník jednou týdně dopoledne), docházka nebude pro žáky povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků při dodržení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (viz informace ke znovuotevření škol pro žáky I. stupně). V této souvislosti Vás prosíme o vyplnění přiloženého DOTAZNÍKU a jeho odeslání třídním učitelkám do 1.6.2020. Podrobné informace o organizaci docházky budou upřesněny po zjištění zájmu žáků. Děkujeme Vám za spolupráci. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. vedení ZŠ Sídliště Vlašim DOTAZNIK_PRO_RODICE_II .docx (13130)
26.05.2020 11:33
Informace k ošetřovnému naleznete na tomto odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne   Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovné zařízení  platný od 25.5.2020 :  https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/VPDUVZ.pdf   Potvrzení pro OSVČ a Žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pondělí, úterý a čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod. a ve středu a v pátek od 7.00 do 14.00 hod.  
21.05.2020 10:10
Vážení rodiče. Od 1. července 2020 začne ve Vlašimi pracovat pobočka školského poradenského zařízení (ŠPZ) Koloběžka z Kladna.Toto zařízení pracuje jako pedagogicko - psychologická poradna, ale také jako speciálně - pedagogické centrum. Pracoviště tohoto zařízení bude sídlit na adrese Základní škola Vlašim, Březinská 1702. Do péče budou přijímáni nejen žáci a studenti k prvnímu vyšetření, ale také ti, kteří už jsou nyní v péči jiného zařízení. Služby tohoto ŠPZ jsou bezplatné. Kontakt pro bližší informace : PhDr. Monika Drdová 734 589 000
10.05.2020 21:42
Vážení rodiče, od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.  Všechny potřebné informace k organizaci vyučování na naší škole naleznete v přiloženém souboru. Druhý soubor obsahuje ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které jsou žáci povinni předložit při nástupu do školy a následně na začátku každého týdne, třetí soubor je DOTAZNÍK, o jehož vyplnění a odeslání třídním učitelkám Vás prosíme. Děkujeme Vám za spolupráci. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. vedení ZŠ Sídliště Vlašim Vyuka_prvni_stupen_ZSSidliste.pdf (718436) Cestne_prohlaseni.pdf (275206) Dotaznik.docx (13358)        
Záznamy: 1 - 20 ze 47
1 | 2 | 3 >>