Aktuality

01.07.2020 12:55
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,               touto dobou jsme v předchozích letech organizovali schůzku pro rodiče žáků budoucích 1. tříd, která má vždy informační charakter. Vzhledem k nestandartní situaci jsme se tentokrát rozhodli neriskovat hromadné setkání a informovat Vás touto cestou.             K zápisu na naši školu se dostavilo 102 žáků, což považujeme za projev důvěry, která nás velmi těší a současně zavazuje. Každopádně za ni děkujeme. Naše zkušené paní učitelky určitě udělají maximum pro spokojenost Vás rodičů, ale především Vašich dětí.             A teď již několik důležitých informací k začátku školního roku 2020/21, který bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků proběhne v tělocvičně. Děti se svými rodiči půjdou nejdříve do určených...
26.06.2020 12:33
Už jsme se dočkali každoročně nejočekávanějšího období školního roku - prázdnin. Letos za poněkud jiných okolností než obvykle bylo rozdáno vysvědčení, rozloučili se deváťáci. Všem žákům, jejich rodičům a kolegům přejeme mnoho hezkých zážitků, poklidných dnů k načerpání sil do dalšího školního roku, kerý naplní hodně práce, ale určitě také řada společných setkání, projektů, výletů. Krásné prázdniny.
22.06.2020 16:30
Kancelář školy – úřední hodiny od 01.07. do 21.08.2020 Pondělí a středa od 08:00 hodin do 12:00 hodin  
16.06.2020 18:28
Vážení rodiče, milí žáci, ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology 15.6.2020 rozhodlo, že předání vysvědčení se budou moci účastnit všichni žáci jednotlivých tříd společně. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení ve školství. Účinnost upraveného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol, je od 22.6.2020. Předání vysvědčení v naší škole tedy proběhne ve všech třídách v pátek 26.6.2020 - 1. vyučovací hodinu. Stále bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. B. Křížová   Cestne_prohlaseni.pdf (275206)  
03.06.2020 14:09
Každý uchazeč, který byl přijat na střední školu, musí na vybranou školu odevzdat v zákonné lhůtě  Zápisový lístek. Bližší informace naleznete na těchto webových stránkách pod titulem Výchovné a karierové poradenství.
02.06.2020 22:23
Vážení rodiče a žáci, jak už jsme Vás informovali, bude od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Na základě zjištěného zájmu žáků jsme se rozhodli realizovat už zmiňované vzdělávací a socializační aktivity pro každý ročník jedenkrát týdně od 8.45 hod do 12.45 hod. Přesný harmonogram setkávání jednotlivých tříd Vám sdělí třídní učitelé. Náplní těchto aktivit budou: 1) třídnické hodiny - vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole; informace o závěru školního roku - předání vysvědčení (26. 6. 2020), ředitelské volno (29. 6. - 30. 6. 2020) 2) konzultace s vyučujícími - především ČJ, M, cizí jazyky, navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Nadále je nutné dodržovat mimořádná hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví. Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí...
31.05.2020 22:18
Milé žákyně a milí žáci. Každý rok očekáváte 1. červen, svůj sváteční den, kdy nemusíte sedět v lavicích, ale školní den vyplníte jinými aktivitami než obvykle. Zapojíte se do sportovních soutěží, vyrazíte na třídní výlet nebo strávíte den v přírodě se svými spolužáky. Letos si 1. červen oslavíte trochu jinak, ve školní žákovské skupině nebo doma, a tak vám všem alespoň takto přejeme hodně zdraví, radostných dnů a spokojenosti ve škole i doma. Těšíme se na setkání se všemi v úplných třídách příští školní rok. Vedení a vyučující ZŠ.  
28.05.2020 23:34
Vážení rodiče, od 8. června 2020 bude možné realizovat občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky druhých stupňů základních škol. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u I. stupně základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Aktivity nebudou probíhat každý den (pravděpodobně každý ročník jednou týdně dopoledne), docházka nebude pro žáky povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků při dodržení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (viz informace ke znovuotevření škol pro žáky I. stupně). V této souvislosti Vás prosíme o vyplnění přiloženého DOTAZNÍKU a jeho odeslání třídním učitelkám do 1.6.2020. Podrobné informace o organizaci docházky budou upřesněny po zjištění zájmu žáků. Děkujeme Vám za spolupráci. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. vedení ZŠ Sídliště Vlašim DOTAZNIK_PRO_RODICE_II .docx (13130)
26.05.2020 11:33
Informace k ošetřovnému naleznete na tomto odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne   Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovné zařízení  platný od 25.5.2020 :  https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/VPDUVZ.pdf   Potvrzení pro OSVČ a Žádosti o ošetřovné si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pondělí, úterý a čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod. a ve středu a v pátek od 7.00 do 14.00 hod.  
21.05.2020 10:36
Naše škola přijme od září 2020 kvalifikovaného vyučujícího na  I. stupeň.   Nabízíme přátelské prostředí a benefity z FKSP.   Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy, tel.: 734 417 890
21.05.2020 10:10
Vážení rodiče. Od 1. července 2020 začne ve Vlašimi pracovat pobočka školského poradenského zařízení (ŠPZ) Koloběžka z Kladna.Toto zařízení pracuje jako pedagogicko - psychologická poradna, ale také jako speciálně - pedagogické centrum. Pracoviště tohoto zařízení bude sídlit na adrese Základní škola Vlašim, Březinská 1702. Do péče budou přijímáni nejen žáci a studenti k prvnímu vyšetření, ale také ti, kteří už jsou nyní v péči jiného zařízení. Služby tohoto ŠPZ jsou bezplatné. Kontakt pro bližší informace : PhDr. Monika Drdová 734 589 000
10.05.2020 21:42
Vážení rodiče, od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.  Všechny potřebné informace k organizaci vyučování na naší škole naleznete v přiloženém souboru. Druhý soubor obsahuje ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které jsou žáci povinni předložit při nástupu do školy a následně na začátku každého týdne, třetí soubor je DOTAZNÍK, o jehož vyplnění a odeslání třídním učitelkám Vás prosíme. Děkujeme Vám za spolupráci. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. vedení ZŠ Sídliště Vlašim Vyuka_prvni_stupen_ZSSidliste.pdf (718436) Cestne_prohlaseni.pdf (275206) Dotaznik.docx (13358)        
05.05.2020 12:55
Vážení rodiče, vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Organizace samotné výuky je v kompetenci škol - uvolnění tedy např. neznamená, že by museli žáci docházet do školy každý pracovní den. Všechny potřebné informace k organizaci vyučování na naší škole naleznete v přiloženém souboru. Druhý soubor obsahuje Čestné prohlášení, které jsou žáci povinni předložit. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Blanka Křížová Vyuka_devataci_ZS_Sidliste.pdf (632488) Cestne_prohlaseni.pdf (275206)   6.5.2020 Předávám vám aktuální informaci o termínu přijímacích zkoušek na střední školy - dle dnešního vyjádření ministra školství R. Plagy se přijímací zkoušky na SŠ uskuteční 8.6.2020. B. Křížová  
05.05.2020 10:41
Vážení rodiče, rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/21 si můžete vyzvednout v pondělí 11. 5.  a ve středu 13.5. od 8.00 do 11.00 hod. a v týdnu od 18. 5. do 22. 5. každý den od 8.00 do 12.00 hod.    Rozhodnutí se budou vydávat u zadního vchodu - vstup z rampy pro invalidy. Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy  
08.04.2020 16:07
Na webové stránky byla přidána nová sekce týkající se online výuky, nalézt ji můžete v sekci ŠKOLA.  
01.04.2020 10:50
Vážení rodiče, milí žáci, v souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol nabízejí některé společnosti zdarma přístup k internetovým učebnicím a k domácímu online procvičování. Zprostředkováváme Vám tedy některé internetové adresy, kde můžete zmiňované služby využívat. fraus.cz, ucebnice-online.cz Nakladatelství Nová škola, s.r.o. - všechny multimediální interaktivní učebnice a cvičení můžete bezplatně používat do 31. 8. 2020. skolakov.eu, pravopisne.cz, umimefakta.cz, slepemapy.cz, geograf.in, skolasnadhledem.cz, matyskova-matematika.cz, umimeto.org Matematiku pro 1. - 9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in. https://www.matika.in/cs/  Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy lze procvičovat i na Onlinecvičení.cz. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php Společnost Barevné kamínky, s.r.o. do odvolání zpřístupňuje pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové...
31.03.2020 14:31
Pro zákonné zástupce, kteří nevyužijí možnost podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání e-mailem, datovou schránkou nebo poštou (- viz webové stránky školy), jsou formuláře připraveny k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školy - vždy PO a ST od 08:00 do 11:00 hodin. Řádně vyplněný formulář zde můžete také přímo odevzdat do připravené schránky.   Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou připravena k vyzvednutí od 11.05.2020. V případě přetrvávajících omezení bude možné rozhodnutí vyzvednout v PO a ST od 08:00 do 11:00 hodin v kanceláři školy.   Formulář ke stažení: Formulář k zápisu pro školní rok 2020/2021  
27.03.2020 10:51
Vzhledem k legislativním změnám je nutné v zaměstnání odevzdat originál OČR.  Originál si vyzvedněte v kanceláři školy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin.  
26.03.2020 22:33
Ahoj žáci -  sportovci,   Toto období nám moc nepřeje se hýbat...  Ale pokud chcete cvičit doma - a já budu moc ráda, posílám Vám odkazy na  domácí cvičení a pravidla sportovních her... Kdybyste chtěli vysoce intenzivní trénink, zadejte si na YOUTUBE Tabata workout. Je tam toho moc a každý si vybere své.. Držte se a alespoň někdy si zacvičte - budete se cítit lépe:-) Přeji Vám hezké dny. Hana Šopová. file:///C:/Users/Havlickova/Downloads/cvi%C4%8Den%C3%AD%20doma%20(1).html 
25.03.2020 10:59
Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V ZŠ Sídliště tedy podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola Vám vydá rozhodnutí. Žádost o přijetí bude ke stažení na našich stránkách a také na stránkách Města Vlašim od 1. 4. 2020. Formuláře této žádosti budou také v papírové podobě v budově školy. Rozhodnutí o přijetí Vám bude zasíláno e-mailem nebo bude upřesněn event. jiný způsob.  Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost následujícími způsoby: do datové schránky školy (r4xmt7f), e-mailem s uznávaným elektronickým...
Záznamy: 1 - 20 ze 39
1 | 2 >>