Aktuality

14.05.2021 18:04
 Vážení rodiče, od 17. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky bez rotací, nově se již také nemusí zachovávat homogenita skupin. Výuka bude probíhat podle rozvrhů platných pro prezenční výuku.  Podle "Manuálu" MŠMT není nadále povolen zpěv, nově jsou povoleny sportovní aktivity venku, ne v tělocvičně. Nadále platí, že pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ve škole jsou povinni nosit respirátor, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku, (doporučeny jsou 2 roušky na den + 1 rouška do odpolední školní družiny) po celou dobu pobytu ve škole, školní družině i školní jídelně (- kromě konzumace oběda) a mají samozřejmě i povinnost dodržovat všechny hygienicko-epidemiologické zásady (- dezinfekce rukou hned po vstupu do školy, časté mytí a dezinfekce rukou během dne, sociální distanc, atd.).   Testování žáků neinvazivními antigenními testy bude probíhat 1x týdně v kmenových třídách - vždy v...
13.05.2021 09:03
Vážení rodiče. Zápisové lístky ke studiu na osmiletých gymnáziích budu vydávat výhradně zákonným zástupcům žáků, případně jimi pověřené zletilé osobě. Podmínkou je přijetí žáka ke studiu.  Budu k dispozici ve čtvrtek 20.5.2021 v době od 7.15 do 7.45 nebo od 15.30 do 16.00 u výdejového okénka školy. Zápisové lístky žákům, kteří nebyli přijati a budou podávat odvolání, budu vydávat individuálně po telefonické domluvě na tel. čísle 734 417 888 na základě kladného vyřízení odvolání. Mgr. Valerie Průšová
07.05.2021 13:25
Upozorňujeme zákonné zástupce budoucích prvňáčků, že od 6. 5. 2021 do 31. 5. 2021 si mohou v kanceláři školy vyzvednout ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání, eventuálně ROZHODNUTÍ O ODKLADU povinné školní docházky. pondělí, středa, pátek: 8:00 - 11:00 hod úterý: 12:00 - 15:00 hod   Případné uskutečnění tradiční schůzky rodičů žáků budoucích 1. tříd na konci června se bude řídit hygienicko epidemiologickou situací v zemi a nařízeními a doporučeními vlády ČR.   Vedení ZŠ  
02.05.2021 23:36
Výdejové okénko bude otevřeno:   pondělí, úterý, čtvrtek: od 12:30 - do 15:00 hod  
30.04.2021 10:59
Vážení rodiče, obnovená prezenční výuka pro žáky 2. stupně bude na naší škole organizována v souladu s pokyny MŠMT následujícím způsobem: Prezenční výuka 3. 5. - 7. 5. 2021 7. A, B 9. A, B   Prezenční výuka 10. 5. - 14. 5. 2021 6. A, B 8. A, B   - podle rozvrhů platných pro prezenční výuku.   Podle "Manuálu" MŠMT není nadále povolen zpěv, nově jsou povoleny sportovní aktivity venku. Žáci 1. stupně se nově budou testovat pouze 1x týdně (vždy v pondělí nebo 1. den jejich příchodu do školy); žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo první den jejich příchodu do školy). Jinak zůstávají v platosti všechny informace uvedené na našich stránkách v souvislosti s návratem žáků 1. stupně k prezenční výuce od 12.4.2021. Tam žáci najdou i přiložená videa a informační letáky k provádění samotestování antigenními testy. Všichni žáci, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat prezenčně a stravují se ve školní jídelně, budou mít přihlášené...
30.04.2021 10:30
https://www.zssidliste.cz/news/carodejnicky-kviz/
26.04.2021 16:40
Naučná stezka ke Dni zeměVe spolupráci s Výukovým centrem Helen Doron Vlašim je ode dneška k dispozici Naučná stezka ke Dni Země (22. dubna) - na školním plotě najdete 8 úkolů v angličtině, můžete si vybrat ze 3 úrovní. Pomocí QR kódů se dozvíte spoustu zajímavostí o naší planetě a na závěr si své poznatky můžete ověřit v Kahoot! kvízu. Doufáme, že se vám bude tato aktivita líbit a využijete možnost zkusit si neco nového! Have fun!
13.04.2021 11:02
INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021   priloha_894653589_1_000_Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS.pdf (467982)   Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID19.   Termíny testování žáků antigenními testy: úterý 27. 4. 2021 - 13:00 hod - 9.A - učebna číslo 7 - TU                              - 13:30 hod - 9.B - učebna číslo 8 - TU pondělí 3. 5. 2021 - 8:00 hod - 5.A,B,C - testování v rámci prezenční výuky    Vedení ZŠ Sídliště
12.04.2021 18:50
Výdejové okénko bude otevřeno:   pondělí, úterý, čtvrtek: od 8:00 - do 15:00 hod středa, pátek: od 8:00 - do 12:00 hod
07.04.2021 23:40
Vážení rodiče, obnovená prezenční výuka bude na naší škole organizována v souladu s pokyny MŠMT následujícím způsobem: Prezenční výuka 12. 4. - 16. 4. 2021 1. A, B, C 2. A, B, C MoJ, MoZ   Prezenční výuka 19. 4. - 23. 4. 2021 3. A, B 4. A, B, C 5. A, B MoS, MoV - podle rozvrhů platných pro prezenční výuku. Podle "Manuálu" MŠMT nejsou nadále povoleny sportovní aktivity a zpěv. V provozu bude školní družina (- ranní provoz od 6:30 hod, odpolední provoz do 16:00 hod) i školní jídelna. Všichni žáci, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat prezenčně a stravují se ve školní jídelně, budou mít obědy přihlášené. (Jejich případné odhlášení řeší individuálně rodiče.) V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními bude výuka probíhat v homogenních skupinách, žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat. Z důvodu zachování homogenních skupin bude upraven rozvrh vydávání obědů ve školní jídelně pro jednotlivé...
31.03.2021 16:42
Velikonoce.docx (797451)
26.03.2021 15:00
Školní parlament nezahálí!  https://www.zssidliste.cz/news/akce-brezen-2021/
17.03.2021 14:09
Vážení rodiče, milé děti, vzhledem k současné epidemiologické situaci není možné realizovat naše tradiční předzápisové aktivity. Proto jsme pro Vás připravili virtuální prohlídku školy a věříme, že v následujících odkazech najdete dostatek informací o nabídce naší školy a zápisu do 1. tříd. Co škola nabízí Informace k zápisu   Videoprezentace naší základní školy    
03.03.2021 21:48
I přes distanční formu výuky se v tomto školním roce konala zeměpisná olympiáda. V okresním kole naši školu reprezentoval Adam Dvořák ze 7.A a slaví postup z 1. místa do krajského kola! GRATULUJEME! Výborného výsledku dosáhl také Jan Žaloudek z 9.B, který obsadil 2. místo v distančně konaném okresním kole Olympiády v českém jazyce a rovněž postupuje do krajského kola. I jemu blahopřejeme.   Ostatní soutěžící přes dobré umístění na postup do krajského kola nedosáhli, přesto i jim patří vřelé poděkování za přípravu a čas, který soutěži věnovali, obzvlášť když termín zeměpisné olympiády spadal do jarních prázdnin.  
01.03.2021 10:44
Vzhledem k tomu, že od 1.3.2021 je nařízena distanční výuka ve všech třídách, bude výdejové okénko otevřeno déle: pondělí - čtvrtek: od 7:30 - do 15:00 hod v pátek čas zůstává: 7:30 - 12:00 hod  
22.02.2021 16:15
Vážení rodiče, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Vás žádáme o dodržování všech již zavedených opatření. Především - dítě, které jeví známky onemocnění (zvýšená teplota, bolest hlavy, kašel, rýma, bolest břicha, nevolnost,……), do školy nesmí vstupovat. Je nutné informovat dětského lékaře a jít s dítětem na test na covid. Pokud se zdravotní stav dítěte změní během vyučování, objeví se příznaky onemocnění, bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě musí neprodleně osobně vyzvednout ve škole. Žák nemůže ze školy odejít sám. Další doporučený postup je obdobný. V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními je také vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Z tohoto důvodu při vyzvedávání dětí ze školní družiny nemohou rodiče vstupovat do prostor...
21.02.2021 19:55
Výdejové okénko nebude z provozních důvodů 22. 2. 2021 v provozu. Výdejové okénko bude z provozních důvodů 23. 2. 2021 v provozu pouze od 10:00 hod do 11:30 hod. Ostatní dny bude okénko fungovat podle původního rozpisu. vedení ZŠ Sídliště
15.02.2021 17:47
Milé děti, vážení rodiče, po dobu jarních prázdnin bude škola zavřená, není tedy v provozu ani výdejové okénko. Přejeme Vám, ať si s rodinou ve zdraví užijete krásné a pohodové dny volna podle Vašeho přání a ať načerpáte co nejvíce energie. Za týden se na Vás všechny budeme opět moc těšit:-) Vedení ZŠ Sídliště  
21.01.2021 22:47
Vážení rodiče, milé děti, z aktuálně vydaného doporučení MŠMT týkajícího se předávání vysvědčení vyplývá, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola, vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování, předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  Škola však sdělí k 28. lednu 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům. Vysvědčení, příp. výpis z vysvědčení si tedy 28.1.2021 převezmou ve škole pouze žáci 1. ročníku, 2. ročníku a třídy MoJ a MoZ. Vedení ZŠ Sídliště
04.01.2021 13:58
Výdejové okénko bude od 4. 1. 2021 otevřeno vždy: v úterý a ve čtvrtek - od 7:30 do 15:00 hod   v pondělí, ve středu a v pátek - od 7:30 do 12:00 hod  - na zadní straně budovy školy - vstup po rampě. Výdej a příjem - pracovní sešity, pracovní listy, vypracované úkoly apod.
Záznamy: 1 - 20 ze 89
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>