Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje

pracoviště Benešov, Černoleská 1997, 256 01 Benešov

tel.: 317 722 904, mob: 737 764 262

email: benesov@pppsk.cz

 

NABÍDKA SLUŽEB PPP BENEŠOV V RÁMCI PRIMÁRNÍ PREVENCE A INTERVENCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Služby pro žáky a rodiče:

- individuální informační konzultace pro rodiče i žáky

- práce s problematickým žákem i jeho rodinou (individuální vedení)

- poradenství k volbě povolání

 

Služby pro školy:

- diagnostika tříd (mapování vztahů ve třídách)

- program pro začlenění nového žáka ve třídě

- práce se třídami, skupinami, kolektivy (vztahy ve třídě, šikana, kázeňsky problematická třída…)

- krizová intervence (zajištěna buď přímo pracovníky poradny, nebo pomoc při zajištění odborníků)

- zajištění a distribuce informačních materiálů pro žáky (letáky, brožurky….)

 

Služby pro školní metodiky prevence:

- poradenství v oblasti Preventivních programů

- poradenství v oblasti grantů a projektů

- poradenství v oblasti legislativy

- poradenství při krizových situacích

- uvedení do problematiky prevence na školách pro začínající školní metodiky prevence

- poradenství probíhá formou emailů, telefonických konzultací nebo osobních individuálních konzultací (po dohodě termínu)

- průběžné informování mailem o aktualitách, akcích, možnostech vzdělávání…

- informační schůzky pro školní metodiky prevence

- odborné semináře pro školní metodiky prevence

- krizová intervence (zajištěna buď přímo pracovníky poradny, nebo pomoc při zajištění odborníků)

- zajištění a distribuce informačních materiálů pro žáky (letáky, brožurky….)

 

V případě jakéhokoli dotazu či problému jiné oblasti prevence, můžete poradnu kontaktovat a my se pro Vás pokusíme najít odpověď či řešení.

Kontakt:

pracoviště Vlašim - 607 071 474, email: hejna@pppsk.cz