Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

01.07.2020 12:55

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

 

            touto dobou jsme v předchozích letech organizovali schůzku pro rodiče žáků budoucích 1. tříd, která má vždy informační charakter. Vzhledem k nestandartní situaci jsme se tentokrát rozhodli neriskovat hromadné setkání a informovat Vás touto cestou.

            K zápisu na naši školu se dostavilo 102 žáků, což považujeme za projev důvěry, která nás velmi těší a současně zavazuje. Každopádně za ni děkujeme. Naše zkušené paní učitelky určitě udělají maximum pro spokojenost Vás rodičů, ale především Vašich dětí.

            A teď již několik důležitých informací k začátku školního roku 2020/21, který bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků proběhne v tělocvičně. Děti se svými rodiči půjdou nejdříve do určených tříd v době od 7.40 – 7.50, odkud si je paní učitelky do tělocvičny odvedou:

 

            1. A – přízemí budovy školní družiny     - p. uč. Mgr. Jaroslava Daňková

            1. B – přízemí budovy školy                   - p. uč. Mgr. Petra Havlíčková

            1. C – přízemí budovy školní družiny     - p. uč. Mgr. Jana Jeništová  

 

            Z tělocvičny se žáci přesunou do třídy, kde si zažijí první vyučovací hodinu. Po jejím skončení si je vyzvednou paní vychovatelky a rodiče budou pokračovat s třídními učitelkami, které je seznámí s harmonogramem příštích dnů a dalšími nezbytnostmi.  

 

Rozvrh 1. týdne školy:

1. 9. - 2 vyučovací hodiny – do   9.40 hod.

2. 9. - 2 vyučovací hodiny – do   9.40 hod.

3. 9. - 3 vyučovací hodiny – do 10.45 hod.

4. 9. - 4 vyučovací hodiny – do 11.40 hod.

 

            Pokud se rozhodnete zapsat Vaše dítě do školní družiny, můžete si přihlášku vytisknout (viz přiložený soubor) nebo vyzvednout ve schránce u hlavního vchodu do školy. Vyplněnou přihlášku prosím odevzdejte během prázdnin do kanceláře školy nebo od 27.8. - 31.8.2020 přímo do školní družiny, kde zároveň uhradíte poplatek za ŠD. (Školní družina je otevřena od 6.30 do 17.00 hod. Poplatek na školní rok je 1500,- Kč. Telefonní číslo na hlavní vychovatelku - 731 460 947.)

            V případě zájmu o stravování ve školní jídelně můžete své dítě přihlásit v kanceláři školní jídelny do konce června (bližší informace na webových stránkách www.sjsidliste.cz).

            V případě jakýchkoli dotazů se můžete informovat na tel. čísle 317 850 066, popř. e-mailem: reditel@zssidliste.cz.

            Jménem pedagogického sboru přejeme příjemné a pohodové léto a těšíme se na zářijové setkání.

 

                                                                       Mgr. Olga Šťastná a kolektiv vyučujících

 

Prihlaska_Skolni_druzina.pdf (284727)

Seznam_pomucek_prvni_rocnik.pdf (200296)