Sportovní dopoledne

13.06.2024 14:52

Ve středu 12. 6. proběhl u nás na škole sportovní miniturnaj  ve vybíjené a ve fotbale mezi  domácími

 ZŠ Sídliště a ZŠ Vorlina. Celkem jsme sehráli 5 zápasů. Na vybíjenou jsme postavili 3 týmy - 5. třídy - dívky, 

5. třídy - chlapci a 4. třídy - smíšené družstvo, ve fotbale se utkaly tým 4. a 5. ročníků a tým 3 ročníků.

 Celkově naši sportovci za podpory domácích fanoušků zvítězili 4 : 1 a měli z toho samozřejmě ohromnou

 radost.  Všichni zúčastnění pak získali nějakou drobnou odměnu. Dohodli jsme se  s Vorlinou, že tento

 miniturnaj pojmeme jako tradici a budeme v něm pokračovat.

Mgr. Eva Zimandlová, ZŘŠ