OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

25.03.2020 10:59

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V ZŠ Sídliště tedy podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola Vám vydá rozhodnutí.

Žádost o přijetí bude ke stažení na našich stránkách a také na stránkách Města Vlašim od 1. 4. 2020.

Formuláře této žádosti budou také v papírové podobě v budově školy.

Rozhodnutí o přijetí Vám bude zasíláno e-mailem nebo bude upřesněn event. jiný způsob. 

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (r4xmt7f),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním do připravených schránek ve školách.

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení by měla zajistit nejnutnější služby v souvislosti s žádostmi o odklad povinné školní docházky.

 

Mgr. Olga Šťastná

ředitelka ZŠ Sídliště Vlašim