Prezenční výuka žáků od 17. 5. 2021

14.05.2021 18:04

 Vážení rodiče,

od 17. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky bez rotací, nově se již také nemusí zachovávat homogenita skupin.

Výuka bude probíhat podle rozvrhů platných pro prezenční výuku.  Podle "Manuálu" MŠMT není nadále povolen zpěv, nově jsou povoleny sportovní aktivity venku, ne v tělocvičně.

Nadále platí, že pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ve škole jsou povinni nosit respirátor, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku, (doporučeny jsou 2 roušky na den + 1 rouška do odpolední školní družiny) po celou dobu pobytu ve škole, školní družině i školní jídelně (- kromě konzumace oběda) a mají samozřejmě i povinnost dodržovat všechny hygienicko-epidemiologické zásady (- dezinfekce rukou hned po vstupu do školy, časté mytí a dezinfekce rukou během dne, sociální distanc, atd.).

 

Testování žáků neinvazivními antigenními testy bude probíhat 1x týdně v kmenových třídách - vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu. (V případě absence se žák bude testovat vždy první den jeho návratu do školy.)

Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Tento týden se žáci budou testovat testy SEJOY. V přiložených souborech najdete:

1) instruktážní leták k použití SEJOY testů

testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf

2) instruktážní video k použití SEJOY testů

www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&ab_channel=M%C5%A0MT

 

Pokud žáci budou potřebovat potvrzení o provedeném antigenním testu – vystavíme – vždy pouze v pondělí (- potvrzení je platné 3 dny; jinak lze využít možnosti testování Na Lukách).

 

Všichni žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají od pondělí 17. 5. přihlášené obědy - pokud nebudou do jídelny chodit, odhlásí si je individuálně.

 

Běžný provoz (ranní i odpolední) bude také ve školní družině.

Nadále zůstává v platnosti, že při vyzvedávání dětí ze školní družiny nemohou rodiče vstupovat do prostor školy. Je nutné zatelefonovat příslušné paní vychovatelce, která dítě přivede ke vchodu.

Seznam kontaktů:

1.A, 1.C - paní vychovatelka P. Veselá – tel.: 605 381 916

1.B, 2.A - paní vychovatelka J. Filipová – tel.: 731 460 947

2.B, 2.C - paní vychovatelka J. Maťhová – tel.: 734 417 889

3.A, 3.B - paní vychovatelka E. Švecová – tel.: 608 367 550

 

Vedení ZŠ Sídliště