Německý jazyk

Německý jazyk se na naší škole vyučuje na 2. stupni. Žáci z jazykových skupin se učí německy od 6. ročníku, ostatní žáci od 8. ročníku. Hodinová dotace pro obě skupiny je stejná, 3 hodiny týdně.

Pro výuku využíváme učebnice a pracovní sešity Deutsch mit Max (2 díly), pro jazykové skupiny navazuje Spaß mit Max. Při hodinách využíváme kromě učebnic a pracovních sešitů další doplňkové materiály (např. pexesa, kvarteta,domino,pohádky bratří Grimmů, texty k poslechu, atd.). A protože jsou v každé třídě projektory nebo interaktivní panely, využíváme při výuce např. i program Smart Notebook, další různé doplňkové materiály z internetu.

Snažíme se, aby děti mohly své znalosti uplatnit v reálném životě, aby aktivně rozšiřovaly svou aktivní slovní zásobu. Do výuky zařazujeme i různé projekty, ve kterých děti svým spolužákům představují svou práci ( Ich, Meine Familie, Meine Schule, Mein Traumzimmer, Speisekarte,Reisen...).