Čtvrtletní pedagogické rady

   22. 11. 2023
   24. 01. 2024
   17. 04. 2024
   19. 06. 2024
 
Případné změny termínů budeme včas aktualizovat.