Montessori ODDĚLENÍ - 2021/22

        Jako součást ZŠ Sídliště ve Vlašimi fungujeme již od roku 2013. Své služby poskytujeme dětem a rodičům, kteří mají zájem o alternativu k běžné formě práce na základní škole.

        Inspirací pro naši práci je pedagogické dílo Marie Montessori, ale i další inovativní pedagogické směry.

        Základními východisky našeho vzdělávacího programu je vzájemný respekt, partnerský přístup, individuální podpora potřeb a zájmů každého žáka, rozvoj celé jeho osobnosti a důraz na jeho vědomé sebeutváření.

        Učitel v našem programu by měl být pro děti průvodcem a partnerem, který se je snaží motivovat k aktivní práci, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, nezávislosti, kritického myšlení a vede je k přijímání odpovědnosti za vlastní jednání a práci.

        Hlavní důraz klademe na individuální přístup. Výuka ve třídách probíhá ve dvouhodinových blocích, děti neznají zvonění a práci si řídí samy. Vedeme je k respektování se navzájem, ke skupinové spolupráci a vzájemné pomoci. Důležité je pro ně vlastní sebehodnocení, které jim umožňuje zažít dobrý pocit z práce a uvědomění si vlastních možností. Vše, co děti při své práci vytvoří, třídí a zakládají do svého portfolia, které je dokladem o postupu jejich práce a tvoří jeden z podkladů pro slovní hodnocení jejich práce učitelem.

        Pro naši činnost jsou velmi důležití aktivní a partnerští rodiče, kteří se pravidelně podílejí na takzvaných schůzkách ve třech, ale pomáhají nám všemožně po celý rok. Snažíme se být partnerští v rámci celé školy a jsme otevřenou součástí školy i vůči širokému okolí.

        Za tu dobu, co Montessori oddělení na škole působí, prošla jeho třídami celá řádka dětí, ale i dospěláků, pedagogů. Všechny tímto zdravíme a děkujeme za jejich práci.

 Od letošního prvního září navštěvuje Montessori oddělení celkem 79 dětí. Za poslední roky se počet žáků postupně zvyšuje a v tomto školním roce je to bezmála 15 % z celkového počtu žáků školy. Přibylo 12 prvňáčků, ale přecházejí k nám i děti do vyšších ročníků. Celkem nahradili 21 loňských absolventů, kteří z části odešli na vlašimské gymnázium (10 žáků) a z části se rozprchli na různé školy ve Vlašimi a okolí.

Děti u nás pracují ve čtyřech třídách, kam vždy společně chodí žáci z různých ročníků. Ve dvou „trojročích“ pracují prvňáčci, druháci a třeťáci a ve dvou „dvojročích“ čtvrťáci a páťáci. Víc ročníků ani tříd Montessori oddělení zatím nemá. Při výuce se řídíme školním vzdělávacím programem pro 1. stupeň ZŠ: „Různými cestami ke stejnému cíli“. Ten se nám podařilo vytvořit v roce 2020 a na jeho dalším zkvalitňování pracujeme stále.

        Naše výukové cíle jsou stejné jako ve všech ostatních třídách školy, jen cesta je jiná.