Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Podmínky a termíny přijímacího řízení pro příští školní rok zatím nebyly stanoveny.

Tato stránka bude upravena po obdržení příslušných informací.

 

 

 

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2021/2022

1.  Žák (jeho zákonný zástupce) má možnost v rámci prvního kola přijímacího řízení podat dvě přihlášky ke studiu na SŠ.

2.  Přihlášky lze podat na dvě různé SŠ nebo na dva obory či dvě zaměření jedné SŠ.

3.  V letošním školním roce bude škola opět vyplňovat přihlášky elektronicky.

4.  Přihlášku podepsanou uchazečem a jeho zákonným zástupcem je třeba odevzdat na příslušnou SŠ nejpozději do 1. března 2021  (studijní obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020), osobně nebo poštou.

5.  Některé obory vyžadují jako součást přihlášky potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče.

6.  V letošním roce je plně na rozhodnutí ředitelů SŠ, zda budou či nebudou konat přijímací zkoušku na čtyřleté studijní obory a v jaké formě.

 7.  Podmínky přijímání uchazečů si stanoví každá SŠ sama a je povinna je vyvěsit na svých webových stránkách nejpozději do 31. ledna 2021.

8.  Zápisový lístek je uchazeč o studium povinen odevzdat na vybranou SŠ do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.