Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 zde budou zveřejněny podle pokynů MŠMT.

Stále platí, že na školy s talentovou zkouškou je třeba podat přihlášky nejpozději do 30. listopadu 2023.

S dílčími informacemi o přijímacím řízení, které jsou už nyní k dispozici, budou rodiče seznámeni na schůzce, která se uskuteční v den třídních schůzek na naší škole. O termínu a místě konání budete včas informováni.