Den dětí

31.05.2020 22:18

Milé žákyně a milí žáci. Každý rok očekáváte 1. červen, svůj sváteční den, kdy nemusíte sedět v lavicích, ale školní den vyplníte jinými aktivitami než obvykle. Zapojíte se do sportovních soutěží, vyrazíte na třídní výlet nebo strávíte den v přírodě se svými spolužáky. Letos si 1. červen oslavíte trochu jinak, ve školní žákovské skupině nebo doma, a tak vám všem alespoň takto přejeme hodně zdraví, radostných dnů a spokojenosti ve škole i doma. Těšíme se na setkání se všemi v úplných třídách příští školní rok. Vedení a vyučující ZŠ.