Sběr papíru

31.10.2018 11:25

V týdnu od 5.11. do 9.11.2018 proběhne sběr papíru. Sběr se ukládá venku přímo do přistaveného kontejneru (případně vedle). Žáci, kteří přinesou papír, odevzdávají třídnímu učiteli podepsaný lísteček se svým jménem, třídou, množstvím papíru a podpisem rodičů.