Zeměpisná olympiáda 2017/2018

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY PROBĚHNE BĚHEM LEDNA 2018

Soutěž proběhne tradičně ve 3 kategoriích:

A - 6. ročník

B - 7. ročník

C - 8. a 9. ročník

Práce ve školním kole je rozdělena na 2 části, a to znalostní test bez atlasu a práci s atlasem.

Bližší informace k olympiádě včetně ukázkových testů najdete na www.zemepisnaolympiada.cz.