Zeměpisná olympiáda 2020/2021

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhne v lednu 2021.

 

Výsledky okresního kola 2019/2020 

Kategorie A – pro 6. roč. -  Adam Dvořák, 6.A – 3.místo 

Kategorie B – pro 7. roč. - Robin Kopecký, 7.A – 7. místo 

Kategorie C – sloučená kategorie pro 8. a 9. ročníky – Aneta Vrbatová, 9.B – 18. místo, Eva Kudrnová, 9.B – 22. místo

Nejlepšího výsledku v okresním kole dosáhl Adam Dvořák ze 6.A, kterému o jediné místo unikl postup do krajského kola. Přesto je jeho umístění na bronzové pozici skvělým výsledkem a Adamovi patří velké díky za kvalitně odvedenou práci.

Velmi si ceníme žáků, kteří se zapojují do studia nad rámec svých běžných školních povinností a svůj čas a energii věnují smysluplným a pozitivně formujícím zájmům. Všem soutěžícím děkuji za čas, snahu a trpělivost, který olympiádě věnovali, za dobré výsledky, kterých dosáhli a vřele se těším na další olympiády v příštích letech.

 

Za kabinet zeměpisu,

Mgr. Alena Vondráková