Kontakty

Jana Maťhová - školní metodik prevence pro I. a II. stupeň
 
e-mail: jana.mathova@zssidliste.cz 
 
 
 
V případě potřeby:

 

Linka bezpečí 116 111(bezplatná)
   
Dětská linka bezpečí
 
241 484 149
 
Modrá linka 549 241 010
   
Exodus Vlašim
 
317 844 482
 
Magdaléna o.p.s. Benešov
 
317 728 880
 
Dropin 222 221 124