Pravidla k zahájení školního roku 2020-21

04.09.2020 11:57

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás seznámit s několika informacemi týkajícími se zahájení nového školního roku.

1. Během prvních týdnů  bude výuka (především v hlavních předmětech) zaměřena na zopakování, doplnění látky z minulého roku a adaptaci dětí ve škole.

2. Při každém vstupu a každém opuštění školní budovy si každé dítě vydezinfikuje ruce ve vestibulu školy.

3. Roušky nejsou ve škole povinné, přesto doporučujeme, aby každé dítě mělo pro případ nutné potřeby 2 roušky v uzavíratelném sáčku.

4. Děti, které mají chronické onemocnění (kašel, rýmu, astma, alergie ….), musí mít potvrzení od lékaře. Ostatní děti nemusí předkládat potvrzení o bezinfekčnosti.

5. Ve škole budou dodržována přísnější hygienická opatření. Žáci o jejich dodržování budou poučeni první den ve škole (časté mytí a dezinfekce rukou, sociální distanc, pravidelné větrání atd.)

6. Dítě, které jeví známky onemocnění (teplota, bolest hlavy ……), do školy nenastoupí. Pokud se zdravotní stav dítěte změní během vyučování, objeví se příznaky onemocnění, bude dítě izolováno v tzv. izolační místnosti. Musí si nasadit roušku. Zákonný zástupce si ho musí osobně vyzvednout ve škole. Žák nemůže ze školy odejít sám. Zákonnému zástupci bude doporučeno informovat dětského lékaře.

7. V případě, že bude muset probíhat distanční výuka, bude již povinná pro všechny žáky. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Pokud zůstane ve třídě nadpoloviční většina žáků, postupuje se u chybějících obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, doma podle možnosti doplňují látku, vypracovávají zadané úkoly.

8. Děti budou chodit do školní jídelny na oběd v určený čas. V jídelně budou pohromadě vždy dvě (tři) stejné třídy, které budou sedět v jídelně odděleně. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje a vydezinfikuje ruce.  Jídlo, pití a příbory obdrží od kuchařek.

9. Děti nebudou ve škole o polední přestávce (do odvolání je zrušen školní klub), v případě nepříznivého počasí se bude řešit operativně.

10. Cizí osoby mají vstup do školy zakázaný. Děti z 1. tříd si budou do školy odvádět třídní učitelky. 1.B  se ráno shromáždí v 7.50 hod před školou, 1.A a 1.C před budovou školní družiny. V případech dřívějšího vyzvedávání dítěte atp. zákonný zástupce zazvoní u hlavního vchodu (event. telefonicky kontaktuje třídního učitele). Zákonní zástupci žáků mohou do budovy vstoupit jen po předchozí telefonické domluvě, v předem dohodnutém čase a musí použít roušku.

11.  Informace o provozu školní družiny jsou uvedeny na webových stránkách školy v sekci ŠKOLA.

Vážení rodiče, věříme, že i přes nezbytná opatření související s mimořádnými epidemiologickými opatřeními společně zvládneme zahájit školní rok a dobře nastartovat běžnou školní docházku Vašich dětí.

Vedení školy