Docházka žáků II. stupně od 8. 6. 2020

02.06.2020 22:23

Vážení rodiče a žáci,

jak už jsme Vás informovali, bude od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole. Na základě zjištěného zájmu žáků jsme se rozhodli realizovat už zmiňované vzdělávací a socializační aktivity pro každý ročník jedenkrát týdně od 8.45 hod do 12.45 hod. Přesný harmonogram setkávání jednotlivých tříd Vám sdělí třídní učitelé.

Náplní těchto aktivit budou:

1) třídnické hodiny - vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole; informace o závěru školního roku - předání vysvědčení (26. 6. 2020), ředitelské volno (29. 6. - 30. 6. 2020)

2) konzultace s vyučujícími - především ČJ, M, cizí jazyky, navazující na vzdělávání na dálku a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

Nadále je nutné dodržovat mimořádná hygienická opatření Ministerstva zdravotnictví.

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry. Stejná pravidla platí i pro rodiče. Žáky vyzvedává před školou třídní učitel.

Konzultace budou probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Ve všech prostorách mimo třídu jsou žáci povinni nosit roušku. (Podrobnější informace - viz dokument ke znovuotevření škol pro žáky I. stupně v Aktualitách.)

Každý týden předloží žák při vstupu do školy čestné prohlášení o zdravotním stavu - viz příloha. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi vstup do školy umožněn. (Pokud nemáte možnost čestné prohlášení vytisknout, je k dispozici ve schránce u hlavního vchodu do školy.)

Vážení rodiče, velice Vám děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

vedení ZŠ Sídliště Vlašim

Cestne_prohlaseni.pdf (275206)