Informace k předávání vysvědčení

21.01.2021 22:47

Vážení rodiče, milé děti,

z aktuálně vydaného doporučení MŠMT týkajícího se předávání vysvědčení vyplývá, že vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola, vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování, předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

Škola však sdělí k 28. lednu 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům.

Vysvědčení, příp. výpis z vysvědčení si tedy 28.1.2021 převezmou ve škole pouze žáci 1. ročníku, 2. ročníku a třídy MoJ a MoZ.

Vedení ZŠ Sídliště