Informace k výuce na II. stupni

10.10.2020 11:30

Organizace výuky na II. stupni v týdnech od 12. 10. do 23. 10. 2020

Na základě „Usnesení vlády České republiky“ z 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření týkajícího se změny organizace výuky na II. stupni sdělujeme následovné.

V týdnu od 12. do 16. 10. 2020 se budou prezenčně učit žáci 6. a 8. ročníků.

Žáci 7. a 9. ročníků budou mít distanční výuku, zejména přes Microsoft Teams, do které jsou povinni se zapojit všichni.

V dalším týdnu od 19. 10. do 23. 10. budou mít prezenční výuku 7. a 9. ročníky, 6. a 8. ročníky se budou vyučovat distančně.

Všichni žáci se mohou během obou týdnů stravovat ve školní jídelně. Je třeba dodržet čas nástupu do školní jídelny podle původního rozvrhu. Pokud žáci na oběd nepůjdou, odhlásí si ho individuálně.

V průběhu těchto dnů dojde i ke změně rozvrhů, o které budou žáci informováni.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 se žáci nebudou vyučovat (28. 10. - státní svátek, 29. a 30.10. - podzimní prázdniny, 26. a 27. 10. - mimořádné volno vyhlášené ministrem školství).

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim