Prezenční výuka a školní družina

22.02.2021 16:15

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci Vás žádáme o dodržování všech již zavedených opatření. Především - dítě, které jeví známky onemocnění (zvýšená teplota, bolest hlavy, kašel, rýma, bolest břicha, nevolnost,……), do školy nesmí vstupovat. Je nutné informovat dětského lékaře a jít s dítětem na test na covid. Pokud se zdravotní stav dítěte změní během vyučování, objeví se příznaky onemocnění, bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě musí neprodleně osobně vyzvednout ve škole. Žák nemůže ze školy odejít sám. Další doporučený postup je obdobný.

V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními je také vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Z tohoto důvodu při vyzvedávání dětí ze školní družiny nemohou rodiče vstupovat do prostor školy. Je nutné zatelefonovat příslušné paní vychovatelce, která dítě přivede ke vchodu.

Seznam kontaktů:

1.A, 1.C - paní vychovatelka P. Veselá – tel.: 605 381 916

1.B - paní vychovatelka J. Filipová – tel.: 731 460 947

2.A - paní vychovatelka S. Jenšíková – tel.: 776 756 690

2.B - paní vychovatelka J. Maťhová – tel.: 734 417 889

2.C - paní vychovatelka E. Švecová – tel.: 608 367 550

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení a vstřícnost a všem přejeme především hodně zdraví a neutuchající optimismus.  

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim