činnost ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU ROK 2020/2021

Schůzky: s ohledem na současnou situaci prozatím online - dle potřeby
 
Členové:
5.A - Eliška Vranovská, Anežka Semrádová
5.B - Julie Náhlovská, Klára Růžková
5.C - Anna Viktorová, Aleš Neklapil Hernandez (MoV) 
       - Markéta Trochtová, Kryštof Hroch (MoS) 
 
6.A - Anežka Horálková, Tadeáš Petr Štěpina
6.B - Julie Záklasníková, Roman Rada
 
7.A - Karolína Mazaná, Vít Mašek
7.B - Lucie Jana Trnobranská, Kristýna Pěkná
 
8.A Julie Havlíčková (zapisovatel), Cynthia Šimáčková
8.B Viktorie Česká, Anna Klejnová
 
9.A Marie Novotná, Sára Žalmanová (místopředseda)
9.B Adéla Štěpánová (předseda), Daniela Semrádová
 

PLÁN PRÁCE  - 2020/2021

Prosinec

1.schůzka - zvolení předsedy a místopředsedy parlamentu

 • Soutěž o nejoriginálnější vánoční ozdobičku - každý žák může vyrobit jakoukoli technikou vánoční ozdobičku (kouličku - podle získaných šablon, pro všechny stejné výchozí podmínky), uzávěrka v pondělí 14. 12. 2020

 • Nejhezčí vánoční výzdoba třídy - uzávěrka ve středu 16. 12. 2020

 • Vánoční pozdrav školního parlamentu (ve spolupráci s žáky 9.B)

 • Perníčky pro prvňáčky a druháčky (vánoční přání)

 • Andělská Pf 2021 pro zaměstnance ZŠ Sídliště Vlašim

Leden

 • Výtvarná soutěž "Čtyři roční období"

Únor

 • Valentýnská pošta

Březen

 • Jarní výzdoba, Velikonoce

Duben

 • Akce na připomínku měsíce knihy

 • Den Země

 • Pálení čarodějnic

Květen

 • Májka

Č

 • Den dětí (pohádková cesta pro malé děti)

 • Sportovní den

* plán práce ŠP bude průběžně upravován podle aktuální situace a vládních nařízení

 
 

Plán práce  - 2019/2020

 

Září

1.schůzka - zvolení předsedy a místopředsedy parlamentu
 

Říjen

 • Diskuzní téma: Jaké významné dny bychom mohli ve škole připomenout formou projektů třídních, ročníkových, či celoškolních…

Listopad

 • Připomenutí Dne zesnulých (při zachování českých tradic)

 • Halloween - dílničky pro děti 1. stupně

Prosinec

 • Mikuláš na škole

 • Adventní prodejní výstava

 • Nejhezčí vánoční stromek

Leden

 • Připomenutí Jana Palacha a jeho odkazu

Únor

 • Valentýnská pošta

Březen

 • Jarní výzdoba, Velikonoce

Duben

 • Akce na připomínku měsíce knihy

 • Den Země

 • Pálení čarodějnic

Květen

 • Májka

Červen

 • Den dětí (pohádková cesta pro malé děti)

 • Sportovní den

 

 
 

 

Činnost žákovského parlamentu rok 2018/2019

Schůzky: každé úterý o velké přestávce

Předseda: Tereza Horáková 9.B

Místopředseda: Monika Konopišťská 9.A

Členové:

5.A

Vít Mašek, Karolína Mazaná

5.B

Václav Chrastina, Lucie Trnobranská

5.C

Ondra Kuták,

6.A

Julie Havlíčková, Cynthia Šimáčková

6.B

Viktorie Česká, Anna J. Klejnová

7.A

Anežka Kladivová, Sára Žalmanová

7.B

Daniela Semrádová, Pavlína Blechová

8.A

Míša Šmalclová, Katka Šipláková

8.B

Nela Králová, Anna Kladivová

9.A

Monika Konopišťská, Karla Cvrčková, Adéla Švecová

9.B

Viktorie Kůstková, Tereza Horáková, Naďa Venderová

 

Plán žákovského parlamentu na rok 2018/2019

Září

 • Sestavení vedení rady, seznámení s pravidly a funkcí ŽP

Říjen

 • Diskuzní téma: Jaké významné dny bychom mohli ve škole připomenout formou projektů třídních, ročníkových, či celoškolních…

Listopad

 • Připomenutí Dne zesnulých (při zachování českých tradic)

Prosinec

 • Mikuláš na škole

 • Adventní prodejní výstava

 • Nejhezčí vánoční stromek

Leden

 • Připomenutí Jana Palacha a jeho odkazu

Únor

 • Valentýnská pošta

Březen

 • Jarní výzdoba, Velikonoce

Duben

 • Akce na připomínku měsíce knihy

 • Den Země

 • Pálení čarodějnic

Květen

 • Májka

Červen

 • Den dětí (pohádková cesta pro malé děti)

 • Sportovní den

 

 

 

Žákovský parlament rok 2017/2018

Předseda: Helena Kříženecká
Místopředseda: A. Melicharová
Nástěnka: F. Benakša, Z. Blažková, K. Bártíková, K. Hostková
Členové:
5.A C. Šimáčková, J. Havlíčková
5.B V. Česká, A. J. Klejnová
5.C M. Klíma, R. Sládková
6.A Žalmanová, Fiala
6.B Štěpánová, Dojáčková
7.A Šmalclová, Štipláková
7.B Blehová, Střádalová
8.A Havlíčková,
8.B Venderová, Kůstková
9.A Kladivová, Hostková, Kříženecká
9.B Blažková, Melicharová
 

Schůzky každou středu o velké přestávce ve třídě č. 13.

Plán práce žákovského parlamentu na školní rok 2017/2018

Říjen 
Halloween - strašidelná cesta pro 1. a 2. stupeň
                 - soutěž o nejlépe namaskovanou (nalíčenou) příšeru
                 - soutěž i na stránkách facebooku
 
Listopad
Prodej adventních věnců - pomoc při realizaci
Prodej školního časopisu
 
Prosinec
Vánoce - Soutěž o nejlepší zimní výzdobu ve třídě
             - Čert a Mikuláš na naší škole
             - O nejhezčí stromek
             - o nejhezčí vánoční přání?
 
Leden
Světový den manželství - najdeš páry, co spolu dlouho vydržely?
                                       - napíšeš o nich pár slov?
                                      - manželské noviny
 
Únor
Valentýnská pošta
Masopust?
 
Březen
Jaro - jarní výzdoba
 
Duben
Apríl
Velikonoční výstava - pomoc při realizaci
Čarodějnice - pálení
                    - čarodějnická cesta
 
Květen
Měsíc lásky - umíš složit krásnou báseň, či vyznání?
 
Červen 
Den dětí - pohádková cesta
Sportovní klání mezi třídami (2. stupeň)
 

 

 

 

Plán práce žákovského parlamentu 2015/2016

Předpokládané akce:
 • Výroba školního časopisu ( do konce listopadu)
 • Pomoc při realizaci výstavy adventních věnců (do konce listopadu)
 • Halooween
 • Prodej školního časopisu - zisk z prodeje bude přidán k penězům na adopci (do prosince)
 • Mikuláš - zajistí členové parlamentu z nejvyšších ročníků pro třídy 1. stupně (prosinec)
 • Dopis Nalutaye - vánoční přání, dopis psaný anglicky, obrázky dětí a fotografie z akcí školy (prosinec)
 • Zaplacení peněz na adopci (do poloviny prosince)
 • Koncert pro Nalutayu - v tělocvičně školy, vybrané dobrovolné vstupné podpoří finance na adopci (kdykoliv ve školním roce)
 • Soutěž "O nejhezčí vánoční stromek ve třídě" - kategorie ozdob vlastnoručně vyrobených, kategorie ozdob koupených (prosinec)
 • Pomoc při karnevalu dětí 1. stupně (leden)
 • Valentýnská pošta  (únor)
 • Akce k oslavě Velikonoc - červená je barva života (březen - duben)
 • Den čarodějnic - táborák u školy, cesta úkolů (30. duben)
 • Den dětí - pohádková cesta pro 1. stupeň (1.červen)
 • Sportovní klání tříd 2. stupně (květen - červen

 

Plán práce žákovského parlamentu 2014/2015

Žákovský parlament na naší škole funguje již devátým rokem. Cílem žákovského parlamentu je podílet se na tvorbě lepšího prostředí ve škole a to formou akcí sportovního či společensky kulturního zaměření.

 

Rok 2014 - 2015

Leden 2014

Petra Havlíčková přebírá vedení parlamentu po zesnulé Haně Čadilové

29. 1. 2014 

pomoc dětí z parlamentu při karnevalu, který pro 1. stupeň pořádá Domeček Vlašim (tuto akci mají na starost deváté třídy v čele s Danielem Dondou)

Únor 2014

Valentýnský týden

- krabice pro přáníčka

- valentýnské hlídky (probírání přáníček, vyřazování nevhodných)

1.duben 2014

Aprílový den, Den naruby

- jednotlivé třídy na 1. stupni (učitelé se stanou žáky, děti vyučují)

- děti se pohybují ve škole v oblečení naruby

- 9. roč. sledování internetové televize Streamu – 1. duben – Den, kdy se slaví apríl

30. duben 2014  Den čarodějnic

- 1. stupeň jednotlivé třídy v čarodějnickém oblečení (i učitelé)

- „čarodějnická cesta“ v areálu školy

- pálení čarodějnic v areálu školy

 

7. květen 2014 Charitativní koncert pro Nalutaayu Zamu

Hudební vystoupení na téma Muzikály a filmová hudba

- pro žáky a pro rodiče (finanční příspěvek pro Nalutaaya Zamu)

- zúčastnit se mohou žáci všech ročníků

30. květen 2014 Sportovní den k oslavě dne dětí

- 2. stupeň

- házená, odbíjená, florbal, fotbal, přehazovaná (6. - 7. ročník)

Poslední schůze parlamentu dne 19.6. 2014

- hodnocení a slovní pochvaly

- nástin vývoje parlamentu v příštím roce

Pochvaly za činnost v parlamentu s knižní odměnou

Daniel Donda  9.C

Jan Dobiáš

Pochvala se sladkou odměnou za pomoc s audiovizuální technikou při přípravě charitativního koncertu

František Brýl  9.C

 

 

Schůzky a členové žákovského parlamentu rok 2014/2015

Schůzky:   každý týden ve čtvrtek

Předseda:  M. Málek

Zástupce:   A. Hásková   počet členů 24 (od 5. - 9. ročníku vždy dva žáci)

Nástěnkářky a hlasatelky: A. Karasová, E. Nováková, A. Pošvecová

Členové:

5. A       E. Zejdová, J. Brandl

5. B       S. Venderová, N. Venderová, Z. Čadilová

6. A       H. Kříženecká

6. B       D. Pastorek, A. Melicharová

6. C       F. Novotný, V. Šimáčková 

7. A       A. Pošvecová, E. Nováková, A. Karasová

7. B       J. Liška, T. Hulmák

7. C       M. Říhová, K. Kolmanová

8. A       B. Hourová, V. Toupal

8. B        Z. Havlíčková, T. Kratochvílová

9. A        M. Málek, A. Hásková

9. B        M. Živnéřová, N. Tulachová, P. Šanda

 

Rekapitulace akcí v průběhu roku

·      Adventní věnce (pomoc při realizaci)

·      Školní vánoční časopis

·      Valentýnská pošta

·      Oslava Velikonoc v červené barvě

·      Den čarodějnic s opékáním buřtů u školy

·      Školní jarní časopis

·      Sportovní den - "Oslava dne dětí"

·      facebook (akce, fota)

 

Neuskutečněné akce:

·      odpověď na dopis Nalutaayi

·      fotografie pro Nalutaayu

·      koncert pro Nalutayu (plánováno na září 2015)

 

Hlavní úkoly parlamentu na školní rok 2014/2015

1. Koordinátor podpoří samostatnost a aktivitu členů parlamentu v oblasti společenských a sportovních akcí ve škole

2. Probíhá nácvik vedení parlamentních schůzí předsedou parlamentu s pomocí zástupce parlamentu

3. Určení a pověření žáků -  nástěnkářů, kteří se postarají o propagaci akcí právě pomocí nástěnky

4. Určení a pověření žáků redakční rady k vydávání školního časopisu ve psané i elektronické podobě

5. Najít využití nové počítačové učebny právě pro propagaci akcí parlamentu

6. Podpořit funkci schránky důvěry pro vývoj zdravějšího školního prostředí.

 

 

Žákovský parlament

2015/2016

Schůzky:    každý týden v pátek

Předseda:   V. Toupal

Zástupce:  T. Kratochvílová 

Nástěnkářky a hlasatelky: A. Karasová, 

E. Nováková, A. Pošvecová                                                 

Členové:

5. A       M. Šmalclová, J. Žaludová

5. B        K. Sátrová, J. Zeman

6. A        V. Houda, A. Švecová, Š. Havlíčková

6. B        S. Venderová, N. Venderová, Z. Čadilová

7. A       H. Kříženecká, A. Míka

7. B       D. Pastorek, A. Melicharová

8. A       A. Pošvecová, E. Nováková, A. Karasová

8. B       J. Liška, T. Hulmák

8. C       M. Říhová, K. Kolmanová

9. A        B. Hourová, V. Toupal

9. B         Z. Havlíčková, T. Kratochvílová   

 

Akce 1. pololetí školního roku 2015 / 2016 

 • příprava školního vánočního časopisu
 • pomoc žáků při prodeji adventních věnců
 • příprava předvánočního vystoupení (charitativní koncert pro Nalutaayu)
 • fotografie a dopis pro Nalutaayu

Fotogalerie: Žákovský parlament