V informačním systému ŠkolaOnline je možné sledovat tyto věci:

Hodnocení

Škola OnLine je moderní žákovskou knížkou, ve které se Vám na jednom místě vypisují všechny Vaše známky. Pro zjištění hodnocení výsledků svých písemných prací nemusíte čekat až do druhého dne. Systém Vám je zpřístupní ihned po zadání učitelem.

Rozvrh

Díky osobnímu kalendáři máte vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu. Na jednom místě vidíte veškeré suplování, školní akce a odpadlé hodiny. Se Školou OnLine Vám zkrátka nic neuteče.

Výukové materiály

Učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se tak můžete vrátit k tématu poslední hodiny, připravit se na test či zkoušení nebo si jen rozšířit své obzory.

Komunikace

Potřebujete něco důležitého sdělit svému vyučujícímu? Se Školou OnLine nemusíte složitě hledat e-mail na webových stránkách školy. Stačí jen zvolit vyučujícího a napsat mu text zprávy. Během okamžiku si informace najde svého adresáta.

Uživatelská příručka je k dispozici pod tímto odka zem.