Projekty EU

Digitalizujeme školu

                                                                                                                         

Vzděláváním k poznání

                                                                                                                         

Digitalizujeme školu

                                                                                                                                        

Hrajeme si - bádáme

Modernizace nábytku kabinetů pro pedagogické pracovníky

Podpora z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím MAS Blaník

Projekt modernizuje celkem 2 kabinety pro pedagogické pracovníky školy novým kancelářským nábytkem.

                                                                                                                                        

Školní projekt - Ovoce, zelenina a mléko do škol

                                                                                                                                        
 

Doučování žáků škol

                                                                                                                                        
 
 

Učíme se, bádáme – školu zvládáme

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021679 s názvem „Učíme se, bádáme – školu zvládáme“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání žáků a na podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit.

 

Celková výše podpory činí 1 049 483 Kč.

                                                                                                                                        

 

DIGI učitel

 
                                                                                                                                        

Jinak a poutavěji

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu

Jinak a poutavěji

s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013672,

který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

                                                                                                                                                                      

Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště Vlašim

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky prostřednictvím vybudování 3 odborných jazykových učeben a polyfunkční odborné učebny pro I. stupeň a vybavení nových odborných učeben a modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů (učebna fyzika a chemie a učebna přírodopisu).

Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory.

Na projekt je poskytována podpora z EU  -  Integrovaný regionální operační program (IROP).

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ProjektEU.pdf (163,5 kB)

 

 

Materiály vytvořené v rámci projektu sdílíme na portále DUMY.CZ. Na vyžádání je event. zašleme osobně.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Blanku Křížovou, tel. 734 417 764, 317 850 066.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ucime_digitalne (2).pdf (145297)

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

Od 01.09.2017 – 31.08.2019 je naše instituce realizátorem projektu

„Připravujeme pro život“

s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007823, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celková výše podpory činí 1.373.782,- Kč.