Důležitá telefonní čísla
 
Ředitelka školy
Mgr. Olga Šťastná
317 850 055 734 417 890
Zástupkyně ředitelky
pro 1. stupeň

Mgr. Eva Zimandlová
317 850 066 739 918 484
Zástupkyně ředitelky
pro 2. stupeň

Mgr. Blanka Křížová
317 850 066 734 417 764
Sborovna 317 850 050 734 417 891
Výchovná poradkyně
Mgr. Valerie Průšová
317 850 068 734 417 888
Metodička prevence
Mgr. Eva Kotrčová
 
605 493 943
 
Školní družina 734 417 889  
Školní jídelna 317 842 747 734 417 772
Sekretářka
Jana Svatoňová
317 850 053 605 505 491
Ekonomka
Monika Švejdová
777 859 444  
Školník
František Míka
734 417 887