Přijímací řízení pro šk. rok 2022/23

 

 

Přijímací řízení pro šk. rok 2022/23 – 1. ročník (duben 2022)

Seznam přijatých uchazečů dle registračních čísel

(viz. spisová značka na Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání)

Z-N-1/22                                            Z-N-23/22                              Z-N-44/22                 

Z-N-2/22                                            Z-N-24/22                              Z-LO-10/22               

Z-N-3/22                                            Z-LO-7/22                              OD-7/22

Z-N-4/22                                            Z-N-25/22                              OD-8/22

Z-N-5/22                                            Z-N-26/22                              Z-LO-2/22

Z-N-6/22                                            Z-LO-8/22                              Z-N-45/22

Z-N-7/22                                            Z-N-27/22                              Z-N-46/22

Z-N-8/22                                            Z-N-28/22                              Z-N-47/22

Z-N-9/22                                            Z-N-29/22                              Z-LO-11/22

Z-N-10/22                                          Z-N-30/22                              Z-LO-12/22

Z-N-11/22                                          Z-N-31/22                              Z-N-48/22

Z-LO-1/22                                         Z-N-31a/22                             Z-N-49/22

OD-1/22                                             Z-N-32/22                              Z-N-50/22

Z-N-12/22                                          Z-N-33/22                              Z-N-51/22

Z-N-13/22                                          OD-2/22                                 OD-9/22

Z-N-14/22                                          Z-N-34/22                              Z-N-52/22

Z-N-15/22                                          OD-3/22                                 Z-N-53/22

Z-N-16/22                                          OD-4/22                                 OD-10/22

Z-LO-2/22                                         Z-N-35/22                               Z-N-54/22

Z-N-17/22                                          Z-N-36/22                              Z-N-55/22

Z-LO-3/22                                         Z-N-37/22                               OD-11/22

Z-LO-4/22                                         Z-N-38/22                               Z-N-56/22

Z-N-18/22                                          OD-5/22                                 Z-LO-13/22

Z-LO-5/22                                         Z-N-39/22                               Z-N-57/22

Z-LO-6/22                                         OD-6/22                                  Z-LO-14/22

Z-N-19/22                                          Z-N-40/22                              Z-LO-15/22

Z-N-20/22                                          Z-N-41/22                             

Z-N-21/22                                          Z-N-42/22                             

Z-N-22/22                                          Z-N-43/22                             

                                                                                                         

                                                                                                         

Blahopřejeme našim budoucím prvňáčkům ke složení své první důležité zkoušky. Přejeme jim hodně nových kamarádů, nových zážitků a hlavně učebních úspěchů, kterými by dělali radost sobě a svým blízkým.

 

Spis. zn. OD-1 až 11/2022 a Z-N-46/22 – vystaveno Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

 

Zveřejněno dne 25. 5. 2022

                                                                          

Za ZŠ Sídliště Vlašim

Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy