Učebnice

1. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Happy House 1 (New Edition)

2. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Happy House 2 (New Edition)

3. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Happy Street 1 (Third Edition)

4. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Happy Street 2 (Third Edition)

5. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Project 1 (Fourth Edition)

6. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Project 1 nebo Project 2 (Fourth Edition)

7. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Project 2 nebo Project 3 (Fourth Edition)

8. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešti Project 3 (Fourth Edition)

9. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Project 3 nebo Project 4 (Fourth Edition)

 

Časopisy

Pro zpestření výuky a rozšíření slovní zásoby používáme v jazykových skupinách časopisy R+R nebo GATE. Po uhrazení předplatného získávájí žáci pravidelně (10 čísel za školní rok) výtisk obsahující zajímavé a aktuální články, možnost soutěžit o lákavé ceny, různé komiksy a hádanky, díky kterým si prohlubují a procvičují dříve osvojené znalosti cizího jazyka. S časopisy pracujeme v průběhu školního roku ve všech skupinách od šestého do devátého ročníku (6. - 7. ročník využívá R+R a v 8. a 9. ročníku je využíván GATE, případně BRIDGE). V letošním roce využijeme nabídky odebírat novinku - časopis PLAY pro 4. a 5. ročníky.