Učebnice

1. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Happy House 1 (New Edition)

2. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Happy House 2 (New Edition)

3. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Happy Street 1 (Third Edition) - nejazyková skupina

            - interaktivní pracovní učebnice Funpark 1 - jazyková skupina

4. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Happy Street 2 (Third Edition)

5. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Project 1 (Fourth Edition)

6. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Project 1 nebo Project 2 (Fourth Edition)

7. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Project 2 nebo Project 3 (Fourth Edition)

8. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešti Project 3 (Fourth Edition)

9. třída - interaktivní učebnice a pracovní sešit Project 3 nebo Project 4 (Fourth Edition)

 

Časopisy

Pro zpestření výuky a rozšíření slovní zásoby používáme v hodinách AJ časopisy PLAY, R+R, GATE nebo Bridge. Po uhrazení předplatného získávájí žáci pravidelně každý měsíc (10 čísel za školní rok) výtisk obsahující zajímavé a aktuální články, možnost soutěžit o lákavé ceny, různé komiksy a hádanky, díky kterým si prohlubují a procvičují dříve osvojené znalosti cizího jazyka. S časopisy pracujeme v průběhu školního roku ve všech skupinách od třetího do devátého ročníku (3. - 5. ročník pracuje s časopisem PLAY nebo R+R, 6. - 7. ročník využívá převážně R+R a v 8. a 9. ročníku je využíván GATE, případně Bridge).