Online výuka

Pro potřeby zajištění online výuky požádala ZŠ Sídliště Vlašim o zřízení služby G Suite for education, součástí této služby je i aplikace Google učebna, přes kterou bude probíhat online výuka.

Do Google učebny je vyžadováno přihlášení výhradně pomocí školního žákovského Google účtu.

Přihlašovací údaje jednotlivých žáků mají k dispozici třídní učitelé.

Postup, jak se přihlásit do učebny a zapsat se do kurzu, je uveden níže.

Pro vytvoření základní představy o tom, jak tato aplikace funguje, doporučuji projít okomentovaná videa, která jsou k dispozici pod tímto odkazem: https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

Ve videích se z pohledu žáka dozvíte vše potřebné o:

 • Práci v kurzu
 • Materiálech a úkolech
 • Hodnocení
 • Kde najdete své soubory a události

Přihlášení do aplikace Google učebna - postup

 1. Kliknutím (případně překopírování odkazu do adresního řádku prohlížeče) na odkaz: https://classroom.google.com přejdete k přihlášení.
 2. Zadejte uživatelské jméno a klikněte na Další.

 1. Zadejte heslo a klikněte Na Další.

 1. Pokud se zobrazí uvítací zpráva, přečtěte si ji a klikněte na Přijmout.

 1. Klikněte na možnost Pokračovat.

 1. Vyberte možnost Jsem student.


 1. Nyní se nacházíte na úvodní stránce aplikace učebna.
 2. Klikněte na možnost Zapsat se.

 

 1. Video návody na používání učebny z pohledu žáka naleznete zde: https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky
 2. Do dalších aplikací se můžete dostat po rozkliknutí ikony v levé horní části (viz obrázek).

Gmail pro emailovou komunikaci v rámci učebny i mimo ni.