Informace MŠMT - "Kdo o čem rozhoduje"

21.11.2021 22:40

Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano.

Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není ani jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.

Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič - nikoli škola.

V případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává škola.

Pokud je více jak polovině žáků třídy nařízena karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně.