Doučování

26.09.2023 15:00

Doučování z Národního plánu obnovy bylo k 31. 8. 2023 ukončeno.

Národní plán doučování byl vytvořen jako časově omezený program do roku 2023, který měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Žádný návazný program v takovémto rozsahu v tuto chvíli MŠMT neplánuje. Nadále bude fungovat metodický portál doucovani.edu.cz, kde vedle inspirace pro doučování najdete i další možné zdroje pomoci s doučováním vybraných žáků (#kdo-mi-pomuze).

Pro naše žáky to znamená, že jim nebude nabízeno doučování v takové míře jako roky předchozí. Případný zájem o doučování se bude vždy řešit individuálně dle potřeb žáka a časových možností vyučujících.