Soutěže

8.2.2018

Školní kolo Olympiády AJ

Kategorie I.A (6. a 7.tř.) - 1.místo Tomáš Martínek a Marie Novotná - 6.A

Kategorie II.A (8. a 9.tř.) 1.místo Kateřina Šuráňová - 8.B

13.2.2018

Okresní kolo Olympiády AJ

Umístění:

Šuráňová - 3.místo 

Martínek - 15.místo 

 

Snažíme se naše žáky podporovat v soutěživosti a zvyšovat tak jejich motivaci také účastí v různých soutěžích. Každý měsíc mohou se svými projekty či vyluštěním hádanek soutěžit v časopisech R+R a Gate o hodnotné ceny, které jistě přispějí k dalšímu rozvoji jejich jazykových schopností.

Mimo jiné se také každoročně naši žáci a žákyně účastní soutěží - olympiád v anglickém jazyce, kde mají možnost porovnat své znalosti s dětmi z jiných základních škol stejné věkové kategorie.