Zápisové lístky

21.05.2021 12:01

Zbývající Zápisové lístky na osmilétá gymnázia budu vydávat zákonným zástupcům žáků výhradně po předcházející telefonické domluvě v době mimo mé vyučovací hodiny. Děkuji za pochopení.

Mgr. Valerie Průšová