Projekty

V rámci výuky anglického jazyka na naší škole se žáci snaží také zapojovat do různých tematicky zaměřených projektů. Po dokončení každé lekce v učebnici vypracují individuálně projekty, ve kterých si procvičí nejen slovní zásobu a různé gramatické jevy, ale také mají možnost uplatnit své znalosti a rozvíjejí svou kreativitu.

Během školního roku probíhají také různé projektové dny, kdy se výuka celého dne zaměří na jedno konkrétní téma (např. svátek Halloween) a děti tak mají jedinečnou příležitost proniknout zábavnou formou do reálií a oslav svátků anglicky mluvících zemí.

V letošním školním roce se také žáci naší školy zapojili do projektu týkajícího se výměny vánočních přání mezi partnerskými školami z celého světa. Projekt nadchl všechny děti - účastnily se téměř všichni a s tvorbou přání pomáhaly i mnozí vyučující. První výměna přání proběhla velmi úspěšně, a proto doufáme, že projekt bude v dalších letech neméně úspěšně pokračovat.

Projekty

21.09.2021 15:30
Zahájili jsme prvotní kroky k vyhledání partnerské školy v zahraničí, s jejímiž žáky bychom zahájili projekt zasílání dopisů a pohlednic. O dalším postupu budeme informovat.
21.10.2020 15:20
S ohledem na aktuální vládní nařízení jsou veškeré projekty, soutěže a akce spojené s výukou anglického jazyka dočasně pozastaveny. Děkujeme za pochopení! 
10.10.2016 08:00
I letos je naše škola zapojena do projektu Výměny vánočních přání - během měsíce října vytvoříme skupiny tvůrců a začneme pracovat na vánočních přáních - snad se také tentokrát vše podaří a naše obálky s přáními doputují do zahraničních partnerských škol.
22.09.2016 20:05
Opět se nám podařilo zapojit ZŠ Sídliště do projektu Výměny vánočních přání! I ve školním roce 2016/2017 budeme společnými silami vytvářet vánoční pohlednice a přání, která poté odešleme do sedmi partnerských škol po celém světě. 
01.01.2016 08:00
Projekt výměny vánočních přání slaví úspěch Před Vánoci se žáci ZŠ Sídliště nadšeně zapojili do projektu Výměny vánočních přání a jejich snaha byla náležitě oceněna - během prosince nám do školy postupně pošta doručila obálky s pohlednicemi a přáními od studentů z partnerských škol z Taiwanu,...