Vstup do školní budovy

11.09.2021 17:22

Vážení rodiče, 

v souladu s nastavenými hygienickými pravidly je maximálně omezen vstup rodičů a ostatních osob do školy. Přístup do budovy je umožněn pouze v odůvodněných případech a vždy po předchozí domluvě např. s třídním učitelem. Každý je povinen při vstupu do školy si zakrýt dýchací cesty podle opatření MZd a použít dezinfekci u vchodu do budovy. Děkujeme vám, že tato pravidla dodržujete.

 

Vedení ZŠ Sídliště