English Week 2023

03.11.2023 14:30

Děkujeme lektorům Uwemu a Johanovi za angličtinou nabité lekce, kterych se tentokrát zúčastnila téměř stovka našich žáků!

Many thanks to teachers Uwe and Johan for the lessons full of English which were attended by nearly a hundred of our pupils this year!