Obnovení prezenční výuky od 12.4.2021 - aktualizováno 23.4.2021

07.04.2021 23:40

Vážení rodiče,

obnovená prezenční výuka bude na naší škole organizována v souladu s pokyny MŠMT následujícím způsobem:

Prezenční výuka 12. 4. - 16. 4. 2021

1. A, B, C

2. A, B, C

MoJ, MoZ

 

Prezenční výuka 19. 4. - 23. 4. 2021

3. A, B

4. A, B, C

5. A, B

MoS, MoV

podle rozvrhů platných pro prezenční výuku. Podle "Manuálu" MŠMT nejsou nadále povoleny sportovní aktivity a zpěv.

V provozu bude školní družina (- ranní provoz od 6:30 hod, odpolední provoz do 16:00 hod) i školní jídelna. Všichni žáci, kteří se budou v daném týdnu vzdělávat prezenčně a stravují se ve školní jídelně, budou mít obědy přihlášené. (Jejich případné odhlášení řeší individuálně rodiče.)

V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními bude výuka probíhat v homogenních skupinách, žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat.

Z důvodu zachování homogenních skupin bude upraven rozvrh vydávání obědů ve školní jídelně pro jednotlivé třídy.

Organizován bude i příchod žáků do školy a jejich odchod ze školy tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

(O všech těchto opatřeních a konkrétní organizaci Vás budou informovat třídní učitelky.)

Odděleně ve stejné skupině budou trávit čas i děti přihlášené do školní družiny. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny nemohou rodiče vstupovat do prostor školy. Je nutné zatelefonovat příslušné paní vychovatelce, která dítě přivede ke vchodu. (Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy – Aktuality – článek z 22. 2. 2021.)

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v základní škole jsou povinni nosit respirátor, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku, (doporučeny jsou 2 roušky na den + 1 rouška do odpolední školní družiny) po celou dobu pobytu ve škole, školní družině i školní jídelně (- kromě konzumace oběda) a mají samozřejmě i povinnost dodržovat všechny hygienicko-epidemiologické zásady (- časté mytí a dezinfekce rukou, sociální distanc, atd.).

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně antigenními testy, (v případě RT-PCR testů 1x týdně).

Žáci naší školy se budou testovat v určených třídách neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně - vždy 1. vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek. (Žáci, kteří budou v tyto dny navštěvovat ranní družinu, se budou testovat již tam. Další informace k tomuto testování Vám předá vedoucí vychovatelka.)

Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly, a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Umožníme přítomnost jednoho zákonného zástupce dítěte při testu, při dodržení stanovených opatření (- respirátor, jednorázové rukavice a dále prosíme použití návleků na obuv). Prosíme Vás, abyste co nejdříve nahlásili třídní učitelce, zda chcete být přítomni u testování svého dítěte.

V přiložených souborech najdete další informace k testování a především:

1) následný postup v závislosti na výsledcích testů žáků

2) podmínky, za kterých žáci mohou, respektive nemohou, vstupovat do budovy školy 

3) instruktážní leták k použití LEPU testů

4) instruktážní video k použití LEPU testů

Ve středu 21. dubna 2021 byla zahájena distribuce druhé dodávky antigenních testů pro jednotlivé školy a školská zařízení na období od 26. dubna 2021 do 7. května 2021. Do celé ČR je v této vlně distribuce jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze testy SINGCLEAN. Proto přikládáme další video a leták zobrazující manipulaci s těmito testy.

 

5) instruktážní leták k použití testů Singclean

6) instruktážní video k použití testů Singclean.

 

1) priloha_892348658_0_testovani diagram.pdf (225262)

 

2) priloha_892348658_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů.pdf (417117)

 

3) testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf (1755844)

 

4) www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=33s&ab_channel=M%C5%A0MT

 

5) testovani-letak-singclean.pdf (589263)

 

6) www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT

 

Děkujeme za Vaši vstřícnost, pochopení a spolupráci.

Vedení ZŠ Sídliště