Plán práce na září 2020

                                                                                     

 

01.09.    8.00                  Provedena kontrola seznamů žáků ve školní pokladně,      TU

                                       podepsané TK

01.09.    8.00-9.40         1.-9. třídy 2 vyučovací hodiny – poučení o bezpečnosti                                                     se zdůrazněním aktuální hygienické situace, školní řád      TU

01.09.    10.00-10.30      Schůzka asistentů pedagoga, uč. č. 10                              HL      

01.09.           14.00         Benešov – Schůzka AŠSK                                                  ŠO

02.09.        do 9.40         1. tř. – 2 vyučovací hodiny

                do 11.40         I. stupeň – 4 hodiny

                do 12.35         II. stupeň – 5 hodin

                                       vyplnění, rozdělení ŽK, vybírání učebnic, třídnické práce

                                       rozvrh hodin                                                                       TU

03.09.      do 10.45         1. tř. – 3 vyučovací hodiny

                do 11.40         I. stupeň – 4 hodiny

                do 12.35         II. stupeň – 5 hodin

aktualizace a kontrola seznamů žáků, adres, kontrola   vyplnění ŽK, vybírání učebnic, opětné připomenutí obsahu šk. řádu, klasifikačního řádu                                  TU

03.09.             9.00         Kontrola TK 1. stupně – odevzdejte do sborovny  TU,HL

04.09.             9.00         Kontrola TK 2. stupně – odevzdejte do sborovny  TU,HL

04.09.      do 11.40         1. tř. – 4 vyučovací hodiny

                do 11.40         I. stupeň – 4 hodiny

                do 12.35         II. stupeň – 5 hodin

                                        třídnické hodiny, rozdání učebnic, seznamy žáků

                                       do TK                                                                                 TU

07.09.      9.45-11.30      Focení – MF DNES – 1.A,C,B                                           TU

08.09.       8.30-11.00      Dopravní hřiště - 2.C, 3.A                                            SB,ŠV

11.09.        8.00              Podpisy a aktualizace TV (počet žáků v tabulce k 30.9.!) 

                                       aktualizace KL – 2.-5. a 7.-9. roč.                                     TU

18.09.        8.00              TV a KL – 1. a 6. ročníky – viz „manuál“ k vedení TV a KL                                                                                                    KA,LU,NA,LK,DN,HA,JE

22.09.   10.00-11.40        Dopravní hřiště 1.A,C                                           DN,JN

25.09.        8.00              TK k nepovinným předmětům

30.09.        8.00              Zápisy schůzek předmětových komisí, plán doplnění učiva ze                                               šk. roku 2019-20            MK,VO,DS,ŠN,DŘ