Plán práce na květen 2019                                                         

 

 

01.05.                             Vystoupení žáků školy na Májových slav-

                                       nostech – Country tance                                         DB      

02.-03.05.                       Ředitelské volno

06.05.     8.00-17.00       Exkurze -  Historypark Ledčice, hora Říp –

                                       - 5.A,B                                                                  BA,SB

06.05.   11.50-12.35       Přednáška k výstavě Děti a závislost – pre-

                                       ventivní program – 9.B                                            VO,P. Rajmanová

06.05.   13.40-14.25       Přednáška k výstavě Děti a závislost – pre-

                                       ventivní program – 9.A                                           VO, P.Rajmanová

09.05.                             Dějepisná exkurze – Kutná Hora, 7.A,B                 SV,DS

10.05.   10.00-11.40       Preventivní program Kočičí zahrada – 4.,5.C          MO

13.-17.05.                       Sběr papíru                                                            TU

14.05.    15.30-16.15      Přeedškoláček "Hra na školu"                                BA

14.05.     15.30-16.15     Předškoláček Montessori                                       SK

14.05.    8.30-9.30          Vystoupení ZUŠ, KD Blaník – 1.A,B,MOJ

                                       20 Kč                                                                                 VD,ZI,KA

14.05.    8.00-14.00        Exkurze Šestajovice, výroba svíček – 3.A,B           JN,MS

14.05.    8.00-15.00        Dějepisná exkurze Tábor – 4.A,B                           HA,DN

15.05.    8.30-9.30          Vystoupení ZUŠ, KD Blaník – 2.A,B,C,MOZ        DB,VK,VR,SK

                                       20 Kč

15.05.   11.50-15.00       Schůzka výchovných poradců                                 PR

16.05.    8.30-9.30          Vystoupení ZUŠ, KD Blaník – 3.A,B,4.A,B,          JN,MS,DN,HA

                                       20 Kč                                         4.C,5.C               DA               

            10.30-11.30        Vystoupení ZUŠ, KD Blaník – 5.A,B,6.A,B           BA,SB

16.05.    8.00-9.30          Bezpečný chodec – 1.A,B                                      VD,ZI

                                       20 Kč

16.05.    8.00-15.00        Krajské kolo Biologické olympiády,Mělník             MO

20.-23.05.                       Fotografování tříd                                                   TU

22.05.                             Test jazykových dovedností 2. roč.

22.05.-24.05.                  Závěrečný výlet 5.A - Pálčice                                BA,ŠO

23.05.     8.00-13.00       Vodní dům Hulice – exkurze, 9.A,B                        VO,MO

24.05.                             Technické muzeum Abraka – Montessori                všichni

24.05.     8.00-12.00       Takonín Pěnkavův dvůr – 1.A,B                             VD,KB,ZI

27.05.     8.00-9.30         Bezpečný chodec – 2.A,B,C                                  DB,VK,VR

27.05.     8.00-12.30       Okresní kolo Pythagoriády                                      PR

28.05.    15.30-16.15      Předškoláček Montessori                                        KA

28.05.     8.00-14.00       Výlet – Tepfaktor Chotilsko – 8.A,B                      MO,MK

28.05.     9.00-10.15       Divadelní představení Čekání na Godota –

                                       ZŠ Postupice, 6.A,B,7.A,B,9.A,B

28.05.     8.00-14.00       Farma Loreta – projektový den 1.A                        VD,KB

30.05.     8.00-17.00       Dějepisná exkurze Terezín – 9.A,B                         SV,

30.05.     8.00-15.00       Mirákulum Milovice – školní výlet 2.A,B,C             DB,VK,VR,MS

                                       3.B

31.05.     8.00-11.30       Den dětí pro 1. stupeň - Domeček                          TU