Plán práce na únor 2018

 

 

 

 

01.02              13.15       Projekt „Připravujeme pro život“- školení inkluze

02.02.                             Pololetní prázdniny, poučení žáků                        TU

06.02.  15.30-16.15        Předškoláček                                                         VD

08.02.                             Školní kolo Olympiády v Aj                                    SE, ŠN

13.02.  15.30-16.15        Předškoláček – Montessori                                   KA

            15.30-11.15        Předškoláček                                                         VR

             12.30                 Klub mladého diváka - divadlo ABC, B. Smetana:

                                       THE GREATEST HITS                                          PR, SL

13.02.  8.00                    Okresní kolo Olympiády v Aj, Benešov                  ŠN

14.02.             13.15       Projekt „Připravujeme pro život“- školení –

                                       Čtenářská gramotnost

               15.00-18.00    MAP - Supervize s M. Jírovou, přednáška            MA, MO

                                       pro metodiky prevence 

15.02.  8.00-10.45          Preventivní program "Komunikace aneb 

                                       řešení problémů"- Magdaléna, 7.A                        MO

            10.55-13.30        Preventivní program "Komunikace aneb 

                                       řešení problémů"- Magdaléna, 7.B                      MK                  

16.02.  8.00                    Studium metodik prevence                                   MO

20.02.  15.30-16.15        Předškoláček                                                         DB

                                       Okresní kolo Zeměpisné olympiády                     VO

             14.45                  Maškarní veselice - průvod a hudební vystou-

                                        pení v jídelně                                                        HA,vyuč. Montessori

21.02.              13.15      Projekt „Připravujeme pro život“- školení –

                                       Matematická gramotnost

              10.55-11.40      Čas proměn - beseda pro dívky 7.A, B

22.02.  9.00                    Představení Staré pověsti české, 4. a 5. třídy

            10.00                  Představení Staré pověsti české, 6. a 7. třídy

26.02.  9.00                    Návštěva MŠ K Vodárně v 1. třídách                  DB,VK,VR

27.02.  8.00-16.00          Exkurze IQ LANDIE Liberec, 8.A, 9.B              VS,SE

            9.00                    Návštěva MŠ Vorlina v Montessori třídách         SK, KA

           15.30-16.15         Předškoláček – Montessori                                   SK

           15.30-11.15         Předškoláček                                                         BA

28.02.           13.15         Projekt „Připravujeme pro život“- školení –

                                       Čtenářská gramotnost

            9.45                    Návštěva MŠ Kolonka v 1. třídách                      DB,VK,VR