Plán práce na leden 2020

 

 

06.01. .   8.00-9.30         Bruslení – 5.A,B                                                   ŠO,DN

           10.00-11.45         Bruslení – 2.B,3.C                                                ZI,VR

           11.45-12.30         Bruslení – 8.A,B                                                   DS,ŠO

07.01. 15.30-16.15         Předškoláček „Hra na školu“                                HČ

             8.00-9.30           Bruslení - 1.A,B                                                    BA,HČ

            10.00-11.15        Bruslení - 1.C, 2.A                                                SB,VD

            11.15-12.30        Bruslení - 4. a 5. tř. Montessori                            KO,KU

            14.30-15.15        Bruslení – 9.A,B                                                   JN,ŠO

08.01.  11.50-12.40        Bruslení – 7.A,B                                                   DS,ŠO

09.01.      8.00-9.30        Bruslení – 3.A,MOZ                                             ŠO,KO

10.01. .    8.00-9.30        Bruslení – 3.B,MOJ                                              VK,KA

            10.00-11.30        Bruslení – 4.A,B                                                   HE,JN

            11.45-12.30        Bruslení – 6.A,B                                                   ŠO,DS

11.01.-16.01.                  Lyžařský kurz – 7.B                                               JN,FI

13.01.     8.00-9.30         Bruslení – 5.A,B                                                   ŠO,DN

           10.00-11.45         Bruslení – 2.B,3.C                                                ZI,VR

           11.45-12.30         Bruslení – 8.A,B                                                   DS,ŠO

14.01. 15.30-16.15         Předškoláček „Hra na školu“                                VD

           15.30-16.15         Předškoláček Montessori                                      KA

             8.00-9.30           Bruslení - 1.A,B                                                    BA,HČ

            10.00-11.15        Bruslení - 1.C, 2.A                                                SB,VD

            11.15-12.30        Bruslení - 4. a 5. tř. Montessori                            KO,KU

            14.30-15.15        Bruslení – 9.A,B                                                   JN,ŠO

              8.00-13.00        Okresní kolo Dějepisné olympiády                       SV

14.01.  10.50-12.35        Kočičí zahrada – prevence 4.A                             MO

            12.45-13.30        Kočičí zahrada – prevence 4.A                             MO

14.01.  12.30-19.00        KMD – Cyrano z Bergeraku                                  SL,PR

15.01.  11.50-12.40        Bruslení – 7.A,B                                                   DS,ŠO

16.01.      8.00-9.30        Bruslení – 3.A,MOZ                                             ŠO,KO

17.01.     8.00-9.30         Bruslení – 3.B,MOJ                                              VK,KA

            10.00-11.30        Bruslení – 4.A,B                                                   HE,JN

            11.45-12.30        Bruslení – 6.A,B                                                   ŠO,DS

20.01.     8.00-9.30         Bruslení – 5.A,B                                                   ŠO,DN

           10.00-11.45         Bruslení – 2.B,3.C                                                ZI,VR

           11.45-12.30         Bruslení – 8.A,B                                                   DS,ŠO

20.-29.01.                       Školní kolo Pytagoriády                                        Vyuč. M

21.01. 15.30-16.15         Předškoláček „Hra na školu“                                HA

             8.00-9.30           Bruslení - 1.A,B                                                    BA,HČ

            10.00-11.15        Bruslení - 1.C, 2.A                                                SB,VD

            11.15-12.30        Bruslení - 4. a 5. tř. Montessori                            KO,KU

            14.30-15.15        Bruslení – 9.A,B                                                   JN,ŠO

21.01.  13.15                  Pedagogická rada                                                  všichni

22.01. 11.50-12.40         Bruslení – 7.A,B                                                   DS,ŠO

23.01.     8.00-9.30         Bruslení – 3.A,MOZ                                             ŠO,KO

24.01. .    8.00-9.30        Bruslení – 3.B,MOJ                                              VK,KA

            10.00-11.30        Bruslení – 4.A,B                                                   HE,JN

            11.45-12.30        Bruslení – 6.A,B                                                   ŠO,DS

28.01. 15.30-16.15         Předškoláček „Hra na školu“                                HA

           15.30-16.15         Předškoláček Montessori                                      LU

29.01.                             Okresní kolo Matematické olympiády Z5,Z9 HA,DN,DA,BI,DS,

                                       Gymnázium Vlašim                                              DV                                                                            

30.01.    9.00-10.30        Karneval v tělocvičně – 1.A,B,C, 2.A,B               TU

30.01.                             Pololetní vysvědčení                                             TU

31.01.                             Pololetní prázdniny