Plán práce na září 2018

                                                                                     

 

03.09.  8.00                    Shromáždění prvňáčků a rodičů 

                                       v tělocvičně – zahájení šk roku                             ŠŤ,KZ,HL,VD,ZI

            8.00-9.40           1.-9. třídy 2 vyučovací hodiny – poučení

                                       o bezpečnosti, rozvrh hodin, školní řád                TU      

03.09.           14.00         Gymnázium Benešov – Schůzka AŠSK               ŠO

04.09.      do 9.40           1. tř. – 2 vyučovací hodiny

                do 11.40         I. stupeň – 3 hod. TU, 4. hod. podle rozvrhu

                do 12.35         II. stupeň –  3 hod. TU, 4.a 5. hod. podle rozvrhu

                                       opětné připomenutí obsahu šk. řádu, klasifikač-

                                       ního řádu, vyplnění ŽK

04.09.      do 11.00         aktualizace a kontrola seznamů žáků, vyplnění ŽK,

                                       doplnění do TK

04.09.                             rozdělení žáků a zařazení do jaz. skupin, PČj,      TU

                                       PM, INF – 3., 6. třídy

05.09.      do 10.45         1. tř. – 3 vyučovací hodiny

                do 11.40         I. stupeň – dle rozvrhu

                do 12.35         II. stupeň – dle rozvrhu

05.09.      13.30              Školení GDPR – ing. Fridrich                              všichni

05.09.      8.30-9.30        Kino pro nejúspěšnější třídy ve sběru papíru        TU

                                       3.B, 4.A,B, 5.A, 7.B

06.09.      do  11.40        I. třídy – dle rozvrhu

                do 11.40         I. stupeň – dle rozvrhu

                do 12.35         II. stupeň – dle rozvrhu

07.09.      do  11.40        I. třídy – dle rozvrhu

                do 11.40         I. stupeň – dle rozvrhu

                do 12.35         II. stupeň – dle rozvrhu

Do 07.09.                       Prostudovat klasifikační řád, škol. řád,                všichni

                                       provozní řád, opatření ke zlepšení prospěchu

11.09.  10.00                  Focení – MF DNES – 1. třídy

11.09   11.00-12.30        Divadelní představení Don Quijote a ti druzí

                                       7.- 9. třídy, 50 Kč                                                 TU

12.09.   8.00-13.30         Exkurze Vodní dům, Hulice, 5.A,B                     BA,SB

12.09.  10.00-11.40         Den otevřených dveří OSPOD-8.A,B                MK,MO

13.09.  12.15-13.45         Plavání - Benešov - 2.A,B,C                             VK,VR,FI

14.09.    9.15-10.45         Plavání - Benešov - MOJ                                  KA

14.09.        do 13.00       TV a KL k ŘŠ  – seznamy, podpis /2. – 9. roč./   TU

14.09.                             Sezn. žáky opětně s evakuačním ř., zápis do TK  TU

17.09.    12.35-14.30      Návštěva PARA ZOO - 2.A                                     DB

18.09.                             Třídní schůzky

              15.30                s rodiči žáků s IVP, uč. č. 10                                PR,TU

              16.00                1. stupeň                                                                TU

              16.30                2. stupeň                                                                TU

                                       1. třídy – zástupce rodičů na SRPZŠ

19.09.   8.00-13.30         Atletická všestrannost 6.-9. tříd, Vlašim              ŠO

20.09.  12.15-13.45        Plavání - Benešov - 2.A,B,C                                VK, VR FI

20.09.   15.30                 Třídní schůzka MOZ                                             SK

20.09.     8.30-14.00       Spolkový dům - Děti ve šk. a za školou                ŠŤ,MO

21.09.    9.15-10.45        Plavání - Benešov - MOJ                                      KA

21.09.   10.45-11.40       Chov poníků - 1.A, 2.C                                          VD,VR

21.09.                             TK pro nepovinné předměty k ŘŠ

25.09.   8.00-13.00         Přespolní běh 6.-9.tříd, vlašimský park                 ŠO

26.09.   8.00-13.30         Atletická všestrannost 1.-5.tříd, Vlašim                 ŠO

26.09.   13.00-16.00       Běh naděje                                                            TU

26.09.        do 13.00       TV a KL k ŘŠ  – seznamy, podpis /1. a 6. třídy/    TU

26.09.     8.30-12.00       Den evropských jazyků OA - 9.A,B                       SE,SL

26.09.     7.15                  Schůzka s asistenty pedagoga, uč. č.9                 HL

26.09      9.00                  Dopravní hřiště - Na Lukách, 1.A,B,C, 2.A,B,C,D  TU

27.09     12.15-13.45       Plavání Benešov - 2.A,B,C                                     VK,VR,FI

27.09      15.30                Třídní schůzka 4.C, 5.C                                           DA

27.09.                             Plán práce předm. komisí k ZŘŠ