Plán práce na březen 2019

 

01.03.  10.00-11.00        DK Blaník, vystoupení tanečního souboru

                                       Eufonie – Euforie, 3.-5. třídy                                   TU

                                                                    3.B                                            FI

                                                                    6.A,B                                        ŠN,ŠO

01.03.    8.00-16.00        DVPP Praha - Zlaté čtení                                       SK

02.03.             14.00       Poznávací zájezd – Londýn, odjezd                         SE,ŠN

04.03.    8.00-9.40          Preventivní program Kočičí zahrada,4.A                 DN

04.03.  10.00-11.40        Preventivní program Kočičí zahrada,4.C,5.C           DA

05.03.    8.45-10.15        Návštěva MŠ K Vodárně v 1. třídách                     TU,HL,ŠV

05.03.  15.30-16.15        Předškoláček „Hra na školu“                                  VK

05.03   15.30-16.15        Předškoláček Montessori                                       KA

06.03.  10.55-12.35        Exkurze 7.A – SOŠ Zámek                                    DS

06.03. .  8.45-10.15        Návštěva MŠ Velíšská v 1. třídách                         TU,HL,FI

06.03.   12.00-13.00       Školní kolo recitátorů – 1. stupeň                            VK

07.03.    8.00-9.40          Spořitelna Vlašim – projekt „Abeceda peněz“

                                                                                           5.A                    BA

07.03.    8.45-10.15        Návštěva MŠ Sedmikráska v 1. třídách                  TU,HL,ŠV

07.03.             13.00       Poznávací zájezd – Londýn, návrat                          SE,ŠN

08.03.     8.00-9.40         Spořitelna Vlašim – projekt „Abeceda peněz“        

                                                                                            5.B                    SB

08.03.     8.00-9.40         Preventivní program Kočičí zahrada,5.A                 BA

08.03.   10.00-11.40       Preventivní program Kočičí zahrada,5.B                  SB

11.03.   11.40-17.00       Klub mladého diváka                                              SL,PR

12.03.     9.30-10.30       Návštěva MŠ Kolonka v 1. třídách                         TU,HL,ŠV

12.03.     9.30-10.30       Návštěva MŠ Vorlina v 1. tř. Montessori                TU,HL

12.03.   15.30-16.15       Předškoláček „Hra na školu“                                  DN  

13.03.     8.00-14.30       Divadlo Gong – Praha, 4.A,B                                 DN,HA                                                     13.03.     8.45-10.15       Návštěva MŠ Velíšská v 1. třídách                         TU,HL,FI

13.03    11.50-13.30       Exkurze 7.B – SOŠ Zámek                                    MK

18.03.     9.00                 DVPP – práce s dětmi a mládeží s výchov.

                                       problémy a rizikovým chováním, Benešov               MO

19.03.   15.30-16.15       Předškoláček „Hra na školu“                                  DB

19.03.   15.30-16.15       Předškoláček Montessori                                       SK

20.03.                             Krajské kolo Zeměpisné olympiády                        VO

21.03.     9.00-15.00       Kočičí zahrada – školení Praha                               MO

21.03.     8.00-16.00       DVPP Praha – Matematika v klíčových

                                       lekcích                                                                    SK

22.03.     8.00-16.00       DVPP Praha – Matematika v klíčových

                                       lekcích                                                                    SK

25.03.     8.00-13.00       Přehlídka dětských recitátorů, Bystřice                    MS

26.03.   15.30-16.15       Předškoláček „Hra na školu“                                  VR

28.03.     8.00-15.30       DVPP Problematika komunikace mezi pe-

                                       dagogy, žáky a rodiči a preventivně vých.

                                       přístupů k žákům s poruchami učení                        PR

28.03.     8.00-9.00         Fotoročenky – 5.A                                                 BA

               9.00-9.45         Fotoročenky – 5.B                                                 SB

              10.00-10.45      Fotoročenky – 9.B                                                 SL

              10.50-11.30      Fotoročenky – 9.A                                                 SE