Plán práce na září 2019

                                                                                     

 

02.09.  8.00                    Shromáždění prvňáčků a rodičů 

                                       v tělocvičně – zahájení šk roku                           ŠŤ,KZ,BA,HČ,SB

            8.00-9.40           1.-9. třídy 2 vyučovací hodiny – poučení

                                       o bezpečnosti, rozvrh hodin, školní řád                    TU

02.09.           14.00         Gymnázium Benešov – Schůzka AŠSK                    ŠO

03.09.      do 9.40           1. tř. – 2 vyučovací hodiny

                do 11.40         I. stupeň – 3 hod. TU, 4. hod. podle rozvrhu

                do 12.35         II. stupeň –  3 hod. TU, 4.a 5. hod. podle rozvrhu

                                       opětné připomenutí obsahu šk. řádu, klasifikač-

                                       ního řádu, vyplnění ŽK

03.09.      do 10.45         aktualizace a kontrola seznamů žáků včetně

                                       adres a dalších údajů, seznamy do TK,

                                       kontrola doplnění ŽK                                              TU      

03.09.                             rozdělení žáků a zařazení do jaz. skupin, PČj,        TU

                                       PM, INF – 3., 6. třídy

04.09.      do 10.45         1. tř. – 3 vyučovací hodiny

                do 11.40         I. stupeň – dle rozvrhu

                do 12.35         II. stupeň – dle rozvrhu

5.a 6.09.  do 11.40         I. třídy – dle rozvrhu

                do 11.40         I. stupeň – dle rozvrhu

                do 12.35         II. stupeň – dle rozvrhu

05.09.       8.00-13.30     Exkurze – Vodní dům Hulice, 3.A,B,C                    DB,VK,VR

09.09.       9.30-10.00     1. třídy – FOTO deníku MF DNES                 BA,HČ,SB,KA,LU

13.09.       8.00               Vyplněné TV a KL/kromě 1.a 6. ročníků/               TU

19.09.       9.00a10.00    1.-4.třídy – Hudební loutková revue –        BA,HČ,SB,KA,LU

                                       p. Kopecká z rodu Matěje Kopeckého,       VD,ZI,DB,VK,VR

                                       zakl. čes. loutkového divadla, tělocvična,50 Kč      JN,HE

27.09.                            Vyplněné TV a KL 1. a 6. třídy                                 TU

27.09.                            Plány exkurzí a výletů k ŘŠ                                     TU

do 27.09.                       Plán práce a 1. schůzka předmět. komisí                 MK,ŠN,VO,DŘ,DS