Plán práce na květen 2018

 

 

 

                                                                                                                    

02.05.             8.00         Štafetový pohár pro 1.-5. třídy, okresní finále          ŠO

                                       Vlašim, stadion Na Lukách

              9.45-11.15        Plavání 1.A                                                             DB

                      13.30        Projekt „Připravujeme pro život“- školení

                                       Čtenářská gramotnost

03.05.                             Planetárium Morava,40,-Kč

              8.00                  McDonald´s Cup 4.-5. tříd, okresní přebor             JN,FI

                                       stadion Na Lukách                                                

              9.45-11.15        Plavání 1.C                                                             VR

              8.00-                 Exkurze Vodní dům Hulice – 3.C,4.C,5.C              KA

            10.00-11.30        Plavání Montessori, Benešov                                  SK      

04.05.                             Focení Montessori

              8.00-10.00        Kyberšikana – 4.A,B - přednáška Policie ČR         TU

            10.00-11.40        Kyberšikana – 5.A,B – přednáška Policie ČR         TU

              9.45-11.15        Plavání 1.B                                                             VK

            10.00                  Školení GDPR                                                        ŠŤ

05.05.    8.00                  Fotografování v Montessori                                    TU

09.05.                             SPŠ Vlašim – projektový den

              8.00                  Atletika – Pohár rozhlasu, 6., 7. ročník                    ŠO

                                       stadion Na Lukách                                                

              9.45-11.15        Plavání 1.A                                                             DB

10.05.    8.00-14.30        Dějepisná exkurze Kutná Hora, 7.A,B                    SV,MK

              9.45-11.15        Plavání 1.C                                                             VR

              8.00                  Stadion Na Lukách – Pohár rozhlasu, 8.,9.roč.       ŠO

             10.00-11.30       Plavání Montessori, Benešov                                  SK 

               8.00-15.00       Projekt Příběhy našich sousedů-Státní archiv         HA     

11.05.     8.00-12.30       Divadlo Gong, Praha – 1.A,B,C                             DB,VK,VR

               8.00-13.00       Výlet 2.B - Westernové městečko Humpolec         KR

14.05.     8.00                 Focení Montessori                                                  TU

               8.00                 Zkouška – metodik prevence                                  MO

               9.45-11.15       Plavání 1.C                                                             VR

15.05.                             SPŠ Vlašim – projektový den

             15.30-16.15       Předškoláček – Hra na školu                                  ZI

               8.00                 DK Blaník – vystoupení ZUŠ – 5.,6. tř.

                                       -20 Kč

               8.00                 Exkurze k výuce KV – Růžkovy Lhotice –

                                       1.D,2.C,3.C                                                           SK,KA,BI, HAV

               8.00                 Štafetový pohár 3.-5. roč. - krajské finále              ŠO

                                       Vlašim

16.05.     9.00                 Vystoupení Staré pověsti české                               BA,VD,ZI,SV,SB

                                       - 4.A,B,5.A,B,6.B                                                 

             10.00                 Vystoupení Staré pověsti české                               VO,ŠN,SE,FO

                                       - 6.A,7.A,B,8.A,B                                                 ŠO,DS

               9.45-11.15       Plavání 1.A                                                             DB

             10.00                 DK Blaník – vystoupení ZUŠ – 2.A,B, 3.A,B,        TU

                                       4.A,B – 20,-Kč

                8.30-11.00      Sportovně zábavný program pro děti-Spolkový

                                       dům - 2.B                                                                KR

17.05.      8.00                Test jazykových dovedností 2.tříd                           ŠN,SE

              10.00                DK Blaník – vystoupení ZUŠ – 8.,7. třídy               MO,MK,VS,SL             

                                        – 20 Kč

                9.45-11.15      Plavání 1.C                                                             VR

              10.00-11.30      Plavání Montessori, Benešov                                  KA

               14.30               Projekt“ Připravujeme pro život“ – školení -

                                       cizí jazyky

18.05.      9.45-11.15      Plavání 1.B                                                             VK

                8.00                Studium metodik prevence                                      MO     

               10.55-12.35     Zámek SOŠ-stolování, oběd -  4.A                          BA,MŤ

21.05.      8.00-               Exkurze Vodní dům Hulice, 9.A                              VO

                                       Kurz sebeobrany – dívky 8.A,B                              ŠO,DS

                                       v hod. TV

                 8.30               Fotografování tříd                                                   TU

                 8.00               Závěrečný výlet 6.A – Pálčice                                 DS,ŠN

                 9.45-11.15     Plavání 1.C                                                             VR

                 8.00-10.00     Bezpečný chodec, vycházka s policistou               KA,SK

                                       Montessori 1.-3. roč.

21.05.-22.05.                  Závěrečný výlet – Macocha, 4.A,5.A                      BA,VD

22.05.                             Kurz sebeobrany – dívky 9.A,B                              ŠO,DS

                                       v hod. TV

                8.30                Fotografování tříd                                                   TU

                8.00                Exkurze k výuce KV – Růžkovy Lhotice –

                                       4.C,5.C, část 3.C                                                   NO,KU,KO

                8.00-15.00      Výlet „Houbový park“ Jindřichův Hradec –

                                       1.A,B,C                                                                 DB,VK,VR

                8.00                Závěrečný výlet 6.A – Pálčice                                 DS,ŠN

23.05.      8.30                Fotografování tříd                                                   TU

                9.45-11.15      Plavání 1.A                                                             DB

                8.00                Závěrečný výlet 6.A – Pálčice                                 DS,ŠN

                8.55-12.35      Zřízení nízkoprahového centra - beseda s žáky

                                        8. a 9. tříd, p. Rajmanová

24.05.      9.45-11.15      Plavání 1.C                                                             VR

                8.00                Fotografování tříd                                                   TU

25.05.      9.45-11.15      Plavání 1.B                                                             VK

27.05-01.06.                   Pobyt žáků v Londýně – výuka Aj, památky           SE,ŠN

28.05.       8.00-10.00     Okresní kolo Pythagoriády, Gym. Vlašim

29.05.       9.45-11.15     Plavání 1.B                                                             VK

                 8.00-17.00     Výlet Montessori – Koněpruské jeskyně,                KA,SK,NO

                                       Karlštejn

                  8.00-14.00   Turnaj v baseballu-softbalu pro 1. stupeň,

                                       Trhový Štěpánov                                                    ŠO

30.05.       9.45-11.15     Plavání 1.B                                                             VK

                                       Závěrečný výlet 2.A - Kakosův mlýn                      JN,FI

31.05.       8.00                Výlet – Koněpruské jeskyně – 4.B,5.B                   SB,ZI

               10.00-11.30     Plavání Montessori – Benešov                                SK

                                       Závěrečný výlet 2.A - Kakosův mlýn                       JN,FI