Stávka 27. 11. 2023

24.11.2023 13:15

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

naše škola se avizované stávky v pondělí 27. 11. 2023 zúčastní formálně, ačkoli s důvody stávky rozhodně souhlasíme a stávku plně podporujeme.
 

V pondělí 27. 11. 2023 budeme tedy učit podle rozvrhu a školní družina bude také fungovat v běžném režimu. Nebudeme komplikovat každodenní režim Vám, rodičům.

 

Chceme ovšem podotknout, že pokud dojde k plánovaným nekompetentním zásahům do školství, projeví se to hned v několika oblastech.

1. Snížení platů nepedagogických pracovníků (uklízeček, školníků, kuchařek), jejichž současný tarifní plat již nyní nedosahuje ani výše minimální mzdy, což zapříčiňuje, že tyto pozice je obtížné obsadit.

2. Snižování počtu asistentů pedagoga. Současný návrh počítá s tím, že by například jeden asistent měl v péči až šest dětí napříč ročníky, což výrazně sníží nebo spíše znemožní podporu znevýhodněných žáků a negativně ovlivní samotné vzdělávání.

3. Omezení počtu dělených hodin (např. cizích jazyků, hodin ČJ a M, …) v rámci nichž je vzdělávání efektivnější a je umožněno více se věnovat také nadaným a talentovaným žákům.

4. Zvyšování počtu žáků ve třídách, což stejně tak znemožňí individuální a diferencovaný přístup.

5. Omezení počtu volitelných předmětů, které umožňují dětem profilovat se v určitém oboru.

6. V neposlední řadě by takováto situace ve školství rozhodně negativně ovlivnila motivaci současných pedagogů i nástup nových absolventů do škol, což je už nyní obrovský problém.

Plánovaná opatření MŠMT by tak zcela nekoncepčně zasáhla do stávající vzdělávací soustavy.

 

Zcela se ztotožňujeme s mottem stávky:
        „Nebojujeme za sebe, ale za naše děti.“
Všechny požadavky jsou legitimní a usilují o udržení kvality vzdělávání.                  

 

pracovníci ZŠ Sídliště Vlašim