Informace k Zápisovým lístkům na SŠ pro žáky 5. ročníku

13.05.2021 09:03

Vážení rodiče.

Zápisové lístky ke studiu na osmiletých gymnáziích budu vydávat výhradně zákonným zástupcům žáků, případně jimi pověřené zletilé osobě. Podmínkou je přijetí žáka ke studiu. 

Budu k dispozici ve čtvrtek 20.5.2021 v době od 7.15 do 7.45 nebo od 15.30 do 16.00 u výdejového okénka školy.

Zápisové lístky žákům, kteří nebyli přijati a budou podávat odvolání, budu vydávat individuálně po telefonické domluvě na tel. čísle 734 417 888 na základě kladného vyřízení odvolání.

Mgr. Valerie Průšová