Slovo ředitele

22.10.2020 13:52

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vám jménem celého pedagogického sboru popřála pokud možno poklidné

podzimní prázdniny včetně volných dnů určených vládou. V této době by neměla probíhat distanční výuka.

Současně děkuji za Vaši spolupráci při nařízeném distančním vyučování, které si rozhodně vážíme.

Jsme si vědomi toho, že tato mimořádná doba je velmi náročná pro všechny, pro Vás rodiče obzvlášť.

Po včerejších zpřísněných opatřeních, která by měla trvat do konce nouzového stavu,

máme obavy, že je velmi ohrožen i nástup žáků do prezenční výuky, který byl původně avizován na 2. 11. 2020.

Pokud návrat nebude umožněn, budeme muset i my přijmout opatření k dalšímu průběhu distančního vyučování.

Určitě by došlo mimo jiné k navýšení hodin on-line synchronní výuky, tzv. videohovorů, zejména v profilových

předmětech. Proto sledujte informace na webových stránkách svých tříd, kde by třídní učitelé po podzimních

prázdninách zveřejňovali aktualizované rozvrhy tříd.

 

Přeji Vám všem a Vašim blízkým hodně zdraví, trpělivosti a pevné nervy.

 

Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy