Školní pokladna

11.10.2020 20:19

Školní pokladna

Po změnách, které provedl poskytovatel programu „ŠKOLNÍ PROGRAM - Školní pokladna“ upozorňujeme na některé úpravy:

 

  1. Po přihlášení do programu se zobrazí: Výpis plateb – Aktuální zůstatky – Pokladna, Pokladna – ukončený účet.

Sloupec „Pokladna“ (zobrazují se peněžní prostředky, které byly zaslány na účet u Fio banky).

Sloupec „Pokladna – ukončený účet“ (zobrazují se peněžní prostředky, které byly zaslány
na účet u České spořitelny).

Celkové peněžní prostředky, které máte na účtu je součtem „Pokladna“ a „Pokladna – ukončený účet“.

 

  1. Někteří uživatelé mají peněžní prostředky nerozdělené mezi děti na „Pokladna – ukončený účet“. Tyto peněžní prostředky po úpravě programu nemůžete přerozdělit, proto zasílejte požadavky na rozdělení peněžních prostředků na e-mail: ekonom@zssidliste.cz.

 

  1. Třídní učitel má v programu nastavenou hranici pro jednotlivé podúčty. Rodičům žáků, kteří mají zůstatek menší, než je nastavená hranice přijde na e-mail upozornění.

 

V současné době, jsou v programu dva podúčty a tak i dvě upozornění na sloupec „Pokladna“ a na sloupec „Pokladna – ukončený účet“, proto máte upozornění na e-mail v případě, že máte peníze pouze na jednom podúčtu. Tuto situaci škola nevyřeší. Prosíme vás pouze o kontrolu výše zůstatku. V případě odpovídajícího zůstatku pouze na jednom podúčtu e-mail ignorujte.