Adventní výstava měla úspěch

09.12.2019 19:45

Poděkování patří všem paním učitelkám, které se na zdárném průběhu předvánoční akce podílely. Také zaslouží obdiv děti, které ve svém volném čase pomohly s pečením, prodáváním, přípravou chuťovek i úklidem. A v neposlední řadě veliký dík patří i všem rodičům, babičkám, dědečkům, sourozencům, kteří si se svým vánočním výrobkem dali práci a nabídli jej k prodeji právě na naší školní výstavě.