Informace k zahájení školního roku 2020/21

30.08.2020 21:30

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1.9.2020. Od dětí nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti, ale žákům s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel) nebude vstup do školy umožněn. Rodiče (zákonní zástupci) žáků 2. - 9. ročníku budou moci vstoupit do budovy školy pouze po předchozí telefonické domluvě s třídní učitelkou a při dodržení dohodnutých podmínek (rouška, čas).

Pro žáky bude 1. září škola otevřena od 7:40 hod. Po příchodu do budovy se žáci přezují a odejdou do kmenových tříd za dohledu třídních učitelek.

Vyučování během prvního školního týdne:

úterý 1.9.2020 - 2 vyučovací hodiny (tzn. do 9:40 hod)

středa - pátek - 2. - 5. roč. - 4 vyučovací hodiny (tzn. do 11:40 hod)

středa - pátek - 6. - 9. roč. - 5 vyučovacích hodin (tzn. do 12:35 hod)

Obědy ve školní jídelně:

Všichni žáci 2. - 9. ročníku mají obědy přihlášeny již od 1.9.2020. Pokud o ně nemají zájem, musí je odhlásit obvyklým způsobem.