Cizí jazyky

ZŠ Sídliště je škola již tradičně zaměřená mimo jiné na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk je vyučován od první třídy s dotací jedné hodiny týdně, od třetí třídy 3 hodiny týdně. Od druhého stupně ZŠ mají žáci možnost zvolit si ruský nebo německý jazyk jako další cizí jazyk zařazený do výuky.