Výuka od 4. 1. 2021

01.01.2021 19:01

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 4. 1. 2021 se vrátí k prezenční výuce ve škole žáci 1. ročníku, 2. ročníku a třídy MoJ a MoZ. Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná. Ostatní žáci se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Prezenční výuka bude probíhat podle rozvrhů platných od 1. 9. 2020. Podle "Manuálu" MŠMT nejsou nadále povoleny sportovní aktivity a zpěv.

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhů platných od 2. 11. 2020. Tyto rozvrhy najdete na webových stránkách tříd.

V provozu bude školní družina (- zabezpečen bude ranní i odpolední provoz) i školní jídelna. Všichni žáci, kteří se od 4. 1. budou vzdělávat prezenčně a stravují se ve školní jídelně, mají obědy přihlášené. (Jejich případné odhlášení je třeba řešit individuálně.)

V souladu s doporučenými hygienickými opatřeními bude výuka probíhat v homogenních skupinách, žáci jednotlivých tříd se nebudou slučovat.

Odděleně ve stejné skupině budou trávit čas i děti přihlášené do školní družiny.

Z důvodu zachování homogenních skupin bude upraven také rozvrh vydávání obědů ve školní jídelně pro jednotlivé třídy.

Organizován bude i příchod žáků do školy a jejich odchod ze školy tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

O všech těchto opatřeních a konkrétní organizaci Vás budou informovat třídní učitelky.

Zároveň mají všichni žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, školní družině i školní jídelně (- kromě konzumace oběda) a mají samozřejmě i povinnost dodržovat všechny hygienicko - epidemiologické zásady (- časté mytí a dezinfekce rukou, sociální distanc, pravidelné větrání atd.).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Dítě, které jeví známky onemocnění (zvýšená teplota, bolest hlavy, kašel, rýma, bolest břicha, nevolnost,……), do školy nesmí vstupovat. Pokud se zdravotní stav dítěte změní během vyučování, objeví se příznaky onemocnění, bude dítě umístěno do tzv. izolační místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce, který si ho musí osobně vyzvednout ve škole. Žák nemůže ze školy odejít sám. Zákonnému zástupci bude doporučeno informovat dětského lékaře.

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme za pochopení a vstřícnost a všem do nového roku přejeme především hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.  

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim