Informace k omezení provozu školy

13.10.2020 15:56

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se usnesením Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření omezuje provoz základních škol na území celé České republiky a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Žáci, kteří se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184 odst. a) školského zákona.

Dle opatření MŠMT č. j. 39185/2020 se dny 26. 10. a 27. 10. stanovují pro žáky jako volné dny.

Synchronní on-line výuka bude zaměřena na profilové předměty, tzn. matematiku, český jazyk a cizí jazyky. Rozvržení distanční výuky bylo provedeno ve spolupráci třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů. Vytvořené rozvrhy budou umístěny na webových stránkách jednotlivých tříd. Je proto nutné tyto stránky sledovat.

V Microsoft Teams je třeba sledovat termíny sjednaných schůzek a zadávané úkoly (příručku pro žáky najdete v záložce ŠKOLA v sekci ON-LINE VÝUKA).

V případě technických nebo jiných problémů, pokud žák nemůže splnit zadanou práci, je povinnost dítě omluvit nejpozději do tří dnů třídní učitelce, tak jak je dáno ve školním řádu.

Jak již bylo uvedeno, distanční výuka je pro všechny žáky povinná. V případě nedostatečného technického zázemí žáci vypracují a odevzdají zadané alternativní formy práce (pracovní sešity, pracovní listy, referáty atd.) vždy po dohodě s vyučujícím, event. s třídní učitelkou.

Na dobu distančního vzdělávání byly žákům odhlášeny obědy ve školní jídelně, ale žáci si je mohou individuálně přihlásit. Nemohou se ale v jídelně stravovat, oběd jim bude vydán do jídlonosičů. Cena obědů zůstává stejná.

Podle původní informace zůstane do pátku 16. 10. 2020 u školy umístěn kontejner na papír.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci se školou a pomoc dětem. Přejeme hlavně zdraví a pevné nervy.

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim