Přijímací řízení na SŠ

03.01.2021 15:41

Vážení rodiče vycházejících žáků. 

Informace k letošnímu průběhu přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia najdete pod heslem Rodičům -  Výchovné a kariérové poradenství.