Preventivní aktivity pro letošní rok

Magdaléna s. r. o. - preventivní programy pro žáky 7. a 8. ročníků

Městská policie a policie ČR - Kurz sebeobrany pro dívky z 8. a 9. ročníků

                                                 - Trestní odpovědnost pro žáky 9. ročníků

                                                 - Bezpečný chodec pro 1. a 2. ročník 

Nadační fond Nové Česko - Revolution train - preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníků

Hasičský záchraný sbor ČR - preventivní program pro žáky 3. ročníků