Problém koronaviru

06.03.2020 14:45

Upozornění.

 

Všichni žáci naší školy byli v pondělí 2.3.2020 seznámeni se zvýšenými hygienickými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice. Doporučujeme, aby ti, kteří se vrací z ohrožených oblastí, zejména z Itálie (eventuelně jejich známí) se ohlásili na doporučených institucích.

 

K danému tématu se vyjádřil na stránkách www.bezpecnavlasim.cz i pan starosta v příspěvku „Problém koronaviru.“ Vzhledem k tomu, že jsou zde mj. uvedené i důležité odkazy, uveřejňujeme zkopírovanou verzi příspěvku i na našich stránkách.

 

 Mgr. Olga Šťastná, ředitelka školy

 

 

Problém koronaviru

 

Tyto řádky vznikají v úterý 3.3., tedy v době, kdy se ČR stala další zemí s výskytem nákazy koronavirem. Jde zatím o pět osob, ale je velký předpoklad, že dojde k dalšímu rozšíření nákazy. Epidemie tohoto onemocnění je samozřejmě ústředním tématem všech informačních médií, takže jste o této problematice dobře informováni.

 

Nicméně pár dalších poznatků a instrukcí nebude na škodu. Předesílám, že jde o doporučení lidí, kteří se touto problematikou zabývají a mají s podobnou situací určité zkušenosti.

 

1. Nepodléhat panice, jsou místa, kde vládne koronavirová hysterie, lidé nakupují stovky kg potravin. Důvody k vytváření zásob nejsou. Potvrdil to i zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu s tím, že obchodníci si naplnili sklady a výrobci zvyšují výrobu.

 

2. Vláda zvažuje vyhlášení „nouzového stavu“, který by zajistil rychle přijímat opatření vztahující se např. k zásobování poskytovatelů zdravotní péče, omezování hromadných akcí nebo stanovit povinnost občanů vracejících se z krizových oblastí hlásit se zdravotním orgánům. Zatím vyhlášen nebyl, uvidíme v příštích dnech.

 

3. Nedoporučuje se cestovat do míst velmi zasažených nákazou – zejména severní oblasti Itálie, Čína, Jižní Korea, Japonsko apod. Zároveň dojde k omezení či úplnému zastavení některých dopravních spojů letecké, vlakové i autobusové dopravy právě do těchto ohnisek nákazy.

 

4. V případě návratu z postižené oblasti (nebo styku s takovou osobou) je třeba bedlivě sledovat svůj zdravotní stav a není od věci o této skutečnosti informovat zaměstnavatele, školu apod. V případě příznaků je třeba zůstat doma (nechodit do čekárny mezi lidi) a telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo další zdravotnický orgán a dbát jejich pokynů. Volat je možné na telefonní čísla uváděná na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: 724 810 106, 725 191 367 (ale není jednoduché se hned dovolat) nebo benešovské pracoviště hygienické stanice: 317 784 001, 317 784 027, 317 784 028 (v prac. době 7:00–15:30) a také na infolinku Stč. kraje 771 137 070 (9:00–19:00).

 

Další důležité informace je možné získat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (odkaz: https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html.

 

5. My rovněž pečlivě sledujeme situaci ve světě i u nás. Získáváme informace o opatřeních na národní, krajské i regionální úrovni a jsme připraveni případně reagovat na vývoj situace. Ve středu proběhne jednání v rámci bezpečnostní rady v Benešově za účasti zástupce hygienické stanice.

 

Bude se jednat rovněž o možných omezeních akcí hromadného charakteru jako jsou divadla, koncerty, besedy nebo třeba i májové slavnosti. Vše je otázkou vývoje epidemie a nutných či nezbytných kroků pro její omezení a potlačení. Již byl například vydán zákaz návštěv v domově seniorů ve Vlašimi, což je logické, protože jde o nejrizikovější skupinu našich spoluobčanů.

 

Ale znovu opakuji – panika není na místě. Ano, jde o závažný problém a na místě je obezřetnost, ohleduplnost, zodpovědnost a třeba i zvýšená opatrnost v oblasti osobní hygieny (etiketa při kašli, kýchání a smrkání – jednorázové kapesníky) a společenského i rodinného života. Doufejme, že se situaci podaří postupně zvládnout a svět se vrátí do „normálního“ života, a to řádně poučen pro budoucnost.

 

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

 

 

Odkazy:

 

https://www.khsstc.cz/obsah/novy-koronavirus_576_1.html

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje, že pro dotazy občanů je zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 do 19:00 hodin. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 do 9:00 hodin a od 19:00 do 22:00 hodin.

 

V pracovní době lze využít i územní pracoviště KHS, kde je možné se obrátit na pracovníky protiepidemických oddělení - kontakty viz https://www.khsstc.cz/obsah/Benesov_61_1.html.

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home

 

Další důležité informace poskytnuté KÚ Středočeského kraje:

 

2541FC44-Pruvodni_k_zaslani_aktualuizovanych_algoritmu-COVID19.pdf (205,3 kB)

Algoritmus_1-COVID19-05032020.pdf (141,5 kB)

Algoritmus_2-COVID19-05032020.pdf (137 kB)

Algoritmus_3-COVID19-05032020.pdf (144,8 kB)