Nové informace ke koronaviru zveřejněné na stránkách MPSV

12.03.2020 11:53

Nové informace ke koronaviru zveřejněné dne 11. 3. 2020 v 17:40 na stránkách MPSV

OD KDY BĚŽÍ OŠETŘOVNÉ - Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného

v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí.

Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru