Nové informace k poskytování ošetřovného z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

16.10.2020 15:14

Nové informace k poskytování ošetřovného z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na  uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020,

budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících,

bude projednávat Poslanecká sněmovna.

V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou došlo 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům,

kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné.

V poslanecké sněmovně bude projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné.

Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců.

Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den,

a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

Rodiče, kteří  musí zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele,

např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě

z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení.

Vzhledem k připravované změně zákona není potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat

svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení.

Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec.

Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy.

Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.