Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Prijimaci_rizeni_20_21.pdf (260317)

 

 

 

 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

V ZŠ Sídliště tedy podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola Vám vydá rozhodnutí.

Žádost o přijetí bude ke stažení na našich stránkách a také na stránkách Města Vlašim od 1. 4. 2020.

Formuláře této žádosti budou také v papírové podobě v budově školy nebo ke stažení zde.

Rozhodnutí o přijetí Vám bude zasíláno e-mailem nebo bude upřesněn event. jiný způsob. 

 

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (r4xmt7f),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním do připravených schránek ve školách.

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení by měla zajistit nejnutnější služby v souvislosti s žádostmi o odklad povinné školní docházky.

 

Podání žádosti o přijetí  k základnímu vzdělávání - upřesnění                   

Pro zákonné zástupce, kteří nevyužijí možnost podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání e-mailem, datovou schránkou nebo poštou (- viz webové stránky školy), jsou formuláře připraveny k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školy - vždy PO a ST od 08:00 do 11:00 hodin. Řádně vyplněný formulář zde můžete také přímo odevzdat do připravené schránky.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou připravena k vyzvednutí od 11.05.2020. V případě přetrvávajících omezení bude možné rozhodnutí vyzvednout v PO a ST od 08:00 do 11:00 hodin v kanceláři školy.

 

Formuláře ke stažení:

Formulář k zápisu pro školní rok 2020/2021

 

Mgr. Olga Šťastná

ředitelka ZŠ Sídliště Vlašim