ZÁPIS DO ZŠ SÍDLIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dvou částech:

- administrativní část (- bez přítomnosti dítěte) ve dnech:

            3. - 14. dubna 2023

- vlastní zápis (- s dítětem - test školní zralosti):

            18. dubna 2023 - od 13:00 hod do 17:00 hod,

            příp. 20. dubna 2023 - od 15:00 hod do 17:00 hod.

Konkrétní čas si vyberete v rezervačním systému, který bude zpřístupněn 3.4.2023 zde na stránkách.

K zápisu k povinné školní docházce je třeba přihlásit každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku. Mladší děti lze přijmout pouze na základě doporučení příslušného poradenského pracoviště. O přijetí dítěte rozhodne ředitel školy ve správním řízení.

  • Nejprve vyplníte ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU do 1. ročníku ZŠ Sídliště Vlašim.
  • Poté podáte ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, případně také ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (viz dále popsaný postup).
  • Následně Vám škola vydá ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.

A

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO 1. ROČNÍKU můžete vyplnit jednoduše přímo z domova na níže uvedené internetové adrese.

V zobrazeném formuláři vyplníte údaje o dítěti, zákonném zástupci a informaci o případném odkladu školní docházky v minulém nebo v příštím školním roce. Dále je nutné zaškrtnout odsouhlasení zpracování osobních údajů. Všechny tyto položky jsou povinné. (Ve formuláři je možno přihlásit najednou až 5 dětí za podmínky, že mají stejného zákonného zástupce. Každé dítě má svou vlastní záložku. Tuto možnost využijí rodiče dvojčat.)

Přihlášku škole odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. (Zobrazí se zelené hlášení s textem, že přihláška byla úspěšně uložena, čímž je přihlášení dokončeno.) V okamžiku potvrzení elektronické přihlášky Vám bude zaslán e-mail s informacemi o zápisu.

B

Součástí e-mailu je dokument se ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Pokud jste v elektronické přihlášce uvedli, že žádáte o odklad školní docházky, bude součástí e-mailu také dokument se ŽÁDOSTÍ O ODKLAD.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně také žádost o odklad povinné školní docházky, si stáhněte, vyplňte (datum na žádosti: v rozmezí 3. 4. - 14. 4. 2023; pokud máte zájem o zařazení dítěte do třídy Montessori - zapište do kolonky Poznámky / přání) a doručte do školy jedním z níže stanovených způsobů.

Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost si žádost vytisknout, budou formuláře v papírové podobě připraveny k osobnímu vyzvednutí ve schránce u hlavního vchodu do budovy školy.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost(i) škole následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (r4xmt7f) 

(Datovou schránku si rodiče mohou zařídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.)

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - nelze jen poslat prostý e-mail (reditel@zssidliste.cz)
  2. poštou (ZŠ Sídliště Vlašim, příspěvková organizace, Sídliště 968, 258 01 Vlašim)
  3. osobním podáním do připravené schránky ve vestibulu školy

ve dnech 3. 4. - 14. 4. 2023

pondělí - čtvrtek - od 7:30 hod do 15:00 hod

pátek - od 7:30 hod do 12:00 hod.

Pokud je to možné, doporučujeme žádost podepsat oběma zákonnými zástupci.

Nezbytnou součástí žádosti je doložení rodného listu dítěte (- stačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem) a v případě žádosti o odklad, (která musí být podána do 31.5.2023), také doporučení dětského lékaře a poradenského pracoviště.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

V případě, že dítě již mělo odklad povinné školní docházky, musí zákonný zástupce oznámit škole, ve které bylo dítě u zápisu v loňském školním roce, zda do ní nastoupí, či nenastoupí, do 14. dubna 2023.

V případě, že bude dítě po odkladu, a bude nastupovat na jinou školu, než na které byl udělen odklad, je nutné se v době konání administrativní části zápisu na tuto školu dostavit.

 

C

Výsledky řízení, (po předložení všech vyplněných formulářů), budou zveřejněny do 30 dní po ukončení přijímacího řízení na stránkách školy pod evidenčními čísly, přidělenými při odevzdání formulářů.

 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. (734 417 764, 734 417 890)

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim

 

 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU - viz odkaz níže - přístupná 3.4. - 14.4.2023

REZERVAČNÍ SYSTÉM - součástí elektronické přihlášky - zpřístupněn 3.4. - 14.4.2023

(Při rezervaci termínu zápisu je nutné vždy nejprve v horní části zvolit místnost, potom datum a čas.) 

 

aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zssidliste/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3291

 

Ke stažení: Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 202324.pdf