OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022 bude probíhat v dubnu 2021.

Termín, forma a organizace  zápisu budou ještě upřesněny.

 

V ZŠ Sídliště podáte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a škola Vám vydá rozhodnutí.

Formulář žádosti o přijetí je ke stažení níže a také na stránkách Města Vlašim. 

Bude také v papírové podobě k vyzvednutí v budově školy.

Rozhodnutí o přijetí Vám bude zasíláno e-mailem nebo bude upřesněn event. jiný způsob. 

 

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (r4xmt7f),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním do připravených schránek ve školách.

Součástí žádosti je doložení rodných listů (stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení by měla zajistit nejnutnější služby v souvislosti s žádostmi o odklad povinné školní docházky.

 

Podání žádosti o přijetí  k základnímu vzdělávání - upřesnění                   

Pro zákonné zástupce, kteří nevyužijí možnost podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání e-mailem, datovou schránkou nebo poštou (- viz webové stránky školy), budou formuláře připraveny k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školy - (dny a čas budou upřesněny). Řádně vyplněný formulář zde můžete také přímo odevzdat do připravené schránky.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání budou připravena k vyzvednutí od - (datum bude upřesněno). V případě přetrvávajících omezení bude možné rozhodnutí vyzvednout v PO a ST od 08:00 do 11:00 hodin v kanceláři školy.

vedení ZŠ Sídliště Vlašim

 

Formulář k zápisu pro školní rok 2021/2022 ke stažení:

Zápis_21_22_formulář.docx (15062)