ZÁPIS DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dvou částech:

- administrativní část (- bez přítomnosti dítěte) ve dnech: 1. - 14. dubna 2022

- vlastní zápis (- s dítětem): 19. dubna 2022 - od 14:00 hod do 17:00 hod a 21. dubna 2022 - od 14:00 hod do 16:00 hod. 

K zápisu k povinné školní docházce je třeba přihlásit každé dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku. Mladší děti lze přijmout pouze na základě doporučení příslušného poradenského zařízení. 

  • Nejprve vyplníte ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU do 1. ročníku ZŠ Sídliště Vlašim.
  • Poté podáte ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, případně také ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (viz dále popsaný postup).
  • Následně Vám škola vydá ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.

A

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO 1. ROČNÍKU můžete vyplnit jednoduše přímo z domova na níže uvedené internetové adrese.

V zobrazeném formuláři vyplníte údaje o dítěti, zákonném zástupci a informaci o případném odkladu školní docházky v minulém nebo v příštím školním roce. Dále je nutné zaškrtnout odsouhlasení zpracování osobních údajů. Všechny tyto položky jsou povinné. (Ve formuláři je možno přihlásit najednou až 5 dětí za podmínky, že mají stejného zákonného zástupce. Každé dítě má svou vlastní záložku. Tuto možnost využijí rodiče dvojčat.)

Přihlášku škole odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. (Zobrazí se zelené hlášení s textem, že přihláška byla úspěšně uložena, čímž je přihlášení dokončeno.) V okamžiku potvrzení elektronické přihlášky Vám bude zaslán e-mail s informacemi o zápisu.

B

Součástí e-mailu je dokument se ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Pokud jste v elektronické přihlášce uvedli, že žádáte o odklad školní docházky, bude součástí e-mailu také dokument se ŽÁDOSTÍ O ODKLAD.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně také žádost o odklad povinné školní docházky, si stáhněte, vyplňte (datum na žádosti: v rozmezí 1. 4. - 14. 4. 2022; pokud máte zájem o zařazení dítěte do třídy Montessori - zapište do kolonky Poznámky / přání) a doručte do školy jedním z níže stanovených způsobů.

Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost si žádost vytisknout, budou formuláře v papírové podobě připraveny k osobnímu vyzvednutí ve schránce u hlavního vchodu do budovy školy.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit žádost(i) škole následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (r4xmt7f) 

(Datovou schránku si rodiče mohou zařídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.)

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - nelze jen poslat prostý e-mail (reditel@zssidliste.cz)
  2. poštou (ZŠ Sídliště Vlašim, příspěvková organizace, Sídliště 968, 258 01 Vlašim)
  3. osobním podáním do připravené schránky ve vestibulu školy

ve dnech 1. 4. - 14. 4. 2022

pondělí - čtvrtek - od 7:30 hod do 15:00 hod; v pátek - od 7:30 hod do 12:00 hod.

Pokud je to možné, doporučujeme žádost podepsat oběma zákonnými zástupci.

Nezbytnou součástí žádosti je doložení rodného listu dítěte (- stačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem) a v případě žádosti o odklad, (která musí být podána do 31.5.2022), také doporučení dětského lékaře a poradenského pracoviště.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

C

Výsledky řízení, po předložení všech vyplněných formulářů, budou zveřejněny do 30 dní po ukončení přijímacího řízení na stránkách školy pod evidenčními čísly, přidělenými při odevzdání formulářů.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání budou rodičům předána ve škole v den zápisu.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. (734 417 764, 734 417 890)

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU - přístupná 1. 4. - 14. 4. 2022

aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zssidliste/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3291